W tym roku dotacje otrzymało już 50 samorządów. Objęcie wsparciem kolejnych było możliwe dzięki oszczędnościom uzyskanym w postępowaniach przetargowych. „Mamy sygnały, że jeszcze pojawią się pewne oszczędności, ale one już nie będą duże” – zapowiedział wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk, który wręczał samorządowcom umowy na dotacje.

„To znaczna pomoc administracji rządowej w poprawę jakości infrastruktury drogowej. W szczególności chodzi o zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników dróg. Każdy kilometr wyremontowanej drogi skutkuje większym bezpieczeństwem” – dodał Gmitruczuk.

Najwyższą dotację – ponad 2,1 mln zł – otrzymał w środę samorząd Ostrowa Lubelskiego. „To pierwsza tak znacząca kwota, którą dostaliśmy na drogi. Dzięki temu, kosztem przeszło 4 mln zł, przebudujemy 5,4 km trasy w miejscowości Rozkopaczew, stanowiącej dojazd do drogi wojewódzkiej nr 813. Mieszkańcy wyczekują tej inwestycji, domagali się jej. Stan dróg to u nas podstawowy problem, mamy jeszcze kilkadziesiąt kilometrów dróg gruntowych, wymagających utwardzenia” – powiedział burmistrz Ostrowa Lubelskiego Józef Gruszczyk.

Gmina Krasnystaw otrzymała 320 tys. zł dotacji. Po dołożeniu wkładu własnego zmodernizuje 1,4 km drogi w miejscowości Bzite i skrzyżowanie z przebiegająca tamtędy drogą powiatową Krasnystaw-Sienica Nadolna. „Przetarg na wykonawcę inwestycji trwa, już mogę powiedzieć, że koszty będą niższe niż założyliśmy, co nas cieszy. U nas się dużo dróg buduje, stan dróg gminnych jest już niezły, ale wiele wsi ma kolonie, a do nich prowadzą jeszcze drogi polne” – powiedział wójt gminy Krasnystaw Janusz Korczyński.

Dotacje w środę otrzymali także samorządowcy z Trzebieszowa, Łęcznej, Stanina, Zalesia i Włodawy.

W tym roku region ma na dotacje ponad 60 mln zł. 57 samorządów, które już je otrzymało, ma zmodernizować 243 km dróg lokalnych. Program cieszy się dużym zainteresowaniem. Lista wniosków o dotacje na bieżący rok liczy 103 pozycje, a łączna kwota wnioskowanych przez samorządy dotacji to ponad 120 mln zł.

Dowiedz się więcej z książki
Przygotowanie i realizacja inwestycji w zakresie dróg publicznych. Komentarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł


W „Programie rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” dofinansowanie samorządowej inwestycji z budżetu państwa może pokryć maksymalnie połowę kosztów, a kwota dotacji nie może przekraczać 3 mln zł. Zadanie musi zostać ukończone w roku, w którym dotacja została udzielona.

W latach 2016-2019 w skali kraju przewidziano dofinansowanie lokalnych inwestycji drogowych w łącznej kwocie 4 mld zł, odpowiednio w kolejnych latach: 800 mln zł, 1 mld zł, 1,1 mld zł i 1,1 mld zł. To ma pozwolić na budowę, przebudowę i remonty około 2,2 tys. km dróg powiatowych i gminnych rocznie.

Prowadzony w poprzednich latach Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych także cieszył się w Lubelskiem bardzo dużym zainteresowaniem samorządów. W 2015 r. województwo z tego programu miało do rozdysponowania prawie 75 mln zł; dotacje otrzymały 74 samorządy, na remonty i przebudowę łącznie 239 km dróg. W latach 2009-2014 zostały zrealizowane w sumie 393 projekty o łącznej wartości około 641 mln zł.(PAP)