Jak poinformował rzecznik lubelskiego oddziału GDDKiA Krzysztof Nalewajko, modernizacja obejmie najbardziej zdegradowany odcinek tej drogi w Lubelskiem. W ciągu najbliższych 30 dni teren budowy zostanie udostępniony wykonawcy i powinny ruszyć pierwsze prace.

Przebudowa ma być zakończona w czwartym kwartale 2019 r. Wykonawca ma poszerzyć istniejącą jezdnię do 7 m i wzmocnić jej konstrukcję. W miejscu dawnego skrzyżowania z drogą krajową nr 19 powstanie rondo. Wyremontowane zostaną cztery mosty. Przebudowane będą skrzyżowania z drogami bocznymi, skorygowane wzniesienia, wyremontowane odwodnienie. Zbudowane mają być nowe zatoki autobusowe, drogi dojazdowe do obsługi ruchu lokalnego oraz chodniki.

Droga krajowa nr 48 w Lubelskiem wyprowadza ruch z północnej części regionu do centrum i na południe kraju, pozwalając ominąć Lublin i Warszawę. Porusza się nią ponad 3 tys. pojazdów na dobę. Rozpoczynane prace zakończą przebudowę tej trasy od Dęblina do Kocka. (PAP)

Autor: Zbigniew Kopeć

edytor: Jacek Ensztein