Regulacja jest częścią pakietu, dzięki któremu Unia Europejska ma redukować emisje gazów cieplarnianych i zmierzać do niskoemisyjnej gospodarki. Jak podały służby prasowe Rady UE, porozumienie, jakie udało się osiągnąć w poniedziałek około północy, jest wstępne; jego tekst będzie jeszcze przedstawiony unijnym ambasadorom do zatwierdzenia.

Nowy system monitorowania i sprawozdawczości będzie podstawą do ustanawiania i egzekwowania norm dotyczących emisji CO2 oraz zużycia paliwa przez nowe pojazdy transportu ciężkiego.  Więcej>>