Modernizacja ma się odbywać w formule "zaprojektuj i wybuduj". Oznacza to, że wykonawca prac najpierw zrobi projekt przebudowy, a następnie, po uzyskaniu pozwoleń, wykona kompleksową modernizację. Zajezdnia w dzielnicy Pogodno ma być gruntownie przebudowana i dostosowana do obsługi pojazdów niskopodłogowych. Dobudowany zostanie nowy, 21. tor, który będzie pełnił funkcję toru objazdowego.


Wykonawca, poza pracami budowlanymi, będzie musiał także wyposażyć obiekty zajezdni w specjalistyczny sprzęt do obsługi pojazdów. Rozbuduje też istniejące budynki, z których większość jest pod opieką konserwatora. W czasie remontu zajezdnia ma funkcjonować normalnie.

Inwestycja zostanie wykonana w ramach projektu "Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie"; część pieniędzy ma pochodzić ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

Oprócz remontu zajezdni projekt zakłada również modernizację torowisk w al. Piastów, ul. Wawrzyniaka, ul. Energetyków i ul. Gdańskiej, wraz z pętlą Basen Górniczy, oraz rozjazdy na skrzyżowaniu al. Bohaterów Warszawy i Jagiellońskiej. W ubiegłym roku przebudowano już tory przy Bramie Portowej.

Zajezdnia Tramwajowa Pogodno powstała w 1934 roku. W latach 1973-80 stare hale częściowo przebudowano, dobudowano też nowy budynek, a także tory objazdowe.

Szczecin inwestuje też w budowę linii szybkiego tramwaju. Wybrano już wykonawcę tej inwestycji - konsorcjum Mytoll-Strabag. Jego ofertę wyceniono na ok. 166 mln zł. Szczeciński Szybki Tramwaj będzie przedłużeniem sieci tramwajowej z lewobrzeżnej części miasta na prawobrzeżną.

Miasto chce również unowocześnić tabor tramwajowy. Sprowadzono już pierwszy z 22 zakupionych przez spółkę Tramwaje Szczecińskie pojazdów niskopodłogowych, tzw. swingów; pozostałe trafią do Szczecina do marca 2014 r. Wartość projektu "Zakup niskopodłogowego taboru tramwajowego w Szczecinie" wynosi ponad 241 mln zł; blisko 116 mln zł ma pochodzić z Unii Europejskiej. 

epr/ pad/