Dobre warunki wzrostu w końcowej fazie wegetacji zbóż spowodowały podniesienie szacowanych plonów i ich zbiorów w porównaniu do wcześniejszych ocen. Jak informuje GUS, wyższe od ubiegłorocznych zbiory wynikają przede wszystkim z wyższych plonów oraz znacznego zwiększenia powierzchni uprawy kukurydzy na ziarno (wzrost o ponad 60 proc.), która daje wysokie plony. Zbiory zbóż ogółem szacuje się na 28,1 mln t, tj. o 4,9 proc. wyżej w porównaniu do ubiegłorocznych, i o 5,1 proc. wyżej w porównaniu do średniej z lat 2006-2010.

Według oceny GUS, powierzchnia uprawy zbóż ogółem (zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi łącznie z kukurydzą na ziarno, gryką, prosem i pozostałymi zbożowymi) wyniosła ok. 7,7 mln ha i była mniejsza od ubiegłorocznej o 1,3 proc. i mniejsza o 7,4 proc. od średniej powierzchni z lat 2006-2010. Plony zbóż ogółem oszacowano na 36,5 dt/ha (3,6 tony z ha) tj. o 6,4 proc. wyżej niż w 2011 r. i o 13,4 proc. wyżej w porównaniu do średniej z lat 2006-2010.

Powierzchnia uprawy kukurydzy na ziarno oszacowano na ok. 540 tys. ha, tj. o ponad 60 proc. więcej niż w ubr. i aż o ponad 80 proc. więcej niż średnia z lat 2006-2010. Plony kukurydzy na ziarno szacuje się na ponad 67 dt/ha, tj. o ponad 6 proc. mniej niż w roku ubiegłym.

Zbiory rzepaku i rzepiku GUS ocenił na 1 mln 883 tys. ton czyli o ok. 1 proc. więcej od zbiorów ubiegłorocznych, natomiast mniej – o ponad 11 proc. od średniej wieloletniej. Powierzchnia uprawy rzepaku i rzepiku ozimego i jarego łącznie wyniosła ponad 0,7 mln ha i była mniejsza o ponad 13 proc. niż rok wcześniej.

Jak szacuje GUS, zbiory ziemniaków wyniosą 9,1 mln t, tj. będą o ok. 3 proc. mniejsze od zbiorów uzyskanych w 2011 r. Zdaniem ekspertów, plony ziemniaków będą bardzo wysokie i wyniosą 244 dt/ha, tj o 14 dt/ha (o ponad 6 proc.) wyższe, niż w 2011 r.

Zbiory buraków cukrowych oceniane są na 11,4 mln ton, czyli będą o 2,7 proc. niższe od ubiegłorocznych. Powierzchnia uprawy buraków cukrowych w br. wynosi 212 tys. ha i jest o ponad 4 proc. większa niż rok wcześniej. Plony natomiast będą o ponad 6 proc. niższe i wyniosą 536 dt/ha.

Zbiory warzyw gruntowych ocenia się na ponad 4,4 mln t, oznacza to, że będą one niższe niż w 2011 r. o ok. 8 proc. Zbiory owoców z drzew szacuje się na ponad 3 mln ton, tj. o ponad 9 proc. więcej, niż w roku ubiegłym. Natomiast zbiory owoców jagodowych szacuje ocenia się na ok. 0,6 mln ton - o 5,2 proc. więcej od produkcji uzyskanej w roku 2011. (PAP)

awy/ map/ mki/