Zgodnie z badaniami w styczniu ogólny klimat koniunktury w budownictwie kształtuje się na poziomie minus 33 wobec minus 35 w grudniu.
"Poprawę koniunktury sygnalizuje 7 proc. przedsiębiorstw, a jej pogorszenie 40 proc. (w grudniu odpowiednio 7 proc. i 42 proc.). Pozostałe przedsiębiorstwa uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie" - napisano w komunikacie.

GUS podał, że prognozy portfela zamówień, produkcji budowlano-montażowej oraz sytuacji finansowej są nieco mniej niekorzystne od formułowanych w ubiegłym miesiącu, natomiast odpowiednie diagnozy są bardziej pesymistyczne od ocen zgłaszanych w grudniu.

"Nadal są sygnalizowane duże opóźnienia w terminowym ściąganiu należności za wykonane roboty budowlano-montażowe. Dyrektorzy badanych jednostek zapowiadają znaczące, choć nieco mniejsze niż prognozowano w ubiegłym miesiącu ograniczanie zatrudnienia" - napisano.
"Przedsiębiorcy przewidują spadek cen robót budowlano-montażowych zbliżony do zapowiadanego w grudniu" - dodano.

Spośród badanych podmiotów 20 proc. (podobnie jak przedrokiem) planuje prowadzenie prac budowlano-montażowych za granicą.

"Dyrektorzy tych przedsiębiorstw spodziewają się ograniczenia portfela zamówień na roboty budowlano-montażowe na rynkach zagranicznych, nieco bardziej znaczącego niż oczekiwano przed rokiem" - podał GUS.