Blisko 1/3 Polski jest pokryta lasami, nie brakuje nam obszarów chronionych. Jest ich dwa razy więcej niż 25 lat temu. Uważam, że gminy, na których terenie znajdują się szczególnie cenne przyrodniczo tereny, powinny czerpać z tego korzyści poprzez rozwój turystyki, ale także dzięki wpływom z Lasów Państwowych, czy specjalne traktowanie przez fundusze ochrony środowiska.

Polacy powinni móc w możliwie najszerszym zakresie korzystać z naszych cennych zasobów przyrodniczych, chociażby Puszczy Białowieskiej, wpisanej niedawno w całości na listę Światowego Dziedzictwa Przyrodniczego UNESCO. Chciałbym, aby tam powstał projekt, który pozwoli rozwinąć na tym terenie turystykę, edukację ekologiczną i badania naukowe w skali, na jaką ten obszar zasługuje. Powinien objąć cały teren puszczy, a nie tylko jej część w obrębie parku narodowego.

Budowa np. nowego ośrodka turystycznego w Hajnówce pozwoliłaby, zgodnie z zasadami zrównoważonej turystyki, odciążyć ruch w samej Białowieży. W ten sposób korzystanie z uroków natury mogłoby odbywać się przez cały rok bez nadmiernej presji na ekosystemy".


Więcej pod linkiem: www.premier.gov.pl/blog/maciej-h-grabowski