We wtorek największa śląska uczelnia techniczna podsumowała przedsięwzięcie, w ramach którego nie tylko przeprowadzono termomodernizację dwóch budynków, ale i zastosowano innowacyjne rozwiązania oparte o odnawialne źródła energii - obiekty wyposażono w instalacje fotowoltaiczne złożone z 377 sztuk paneli słonecznych o mocy 265 watów na każdym z dachów. Instalacja może wyprodukować 160 megawatogodzin energii elektrycznej rocznie.

"Budynki są obecnie samowystarczalne pod względem zaopatrzenia w energię elektryczną. Natomiast jeśli chodzi o energię cieplną, latem są samowystarczalne, natomiast zimą potrzebują dodatkowej energii z zewnątrz" - powiedział rzecznik Politechniki Śląskiej Paweł Doś.

Prace modernizacyjne objęły budynek Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki, a także wspólny gmach wydziałów: Mechanicznego Technologicznego oraz Inżynierii Środowiska i Energetyki. "Budynki są teraz ekologiczne i energooszczędne. Termomodernizacja elewacji pozwala zaoszczędzić środki przeznaczone na ogrzewanie budynku, a tym samym zmniejszyć zużycie energii i emisję C02 do atmosfery" - wyjaśnił rzecznik. Rocznie emisja dwutlenku węgla ma być mniejsza o ponad 2 tys. ton.

W obu budynkach zamontowano inteligentne systemy zarządzania energią, dające oszczędność prądu i ciepła. Zastosowano również innowacyjny odbiornik eGain, który jest najważniejszym elementem systemu prognozowanej regulacji ogrzewania. Zapewnia on transmisję pomiędzy serwerem a regulatorem w węźle cieplnym, ze 120-godzinnym wyprzedzeniem dostarczając przetworzoną informację dotyczącą prognozy pogody oraz dane bilansu energetycznego, wyliczone dla konkretnego budynku.

Wymieniono też oświetlenie wewnętrzne na energooszczędne, LED-owe, zamontowano osłony przeciwsłoneczne oraz nowoczesną instalację wentylacyjną z odzyskiem ciepła, a także energooszczędną klimatyzację.

Przedsięwzięcie zrealizowano w ramach projektu EEA Grants „Redukcja emisji CO2 i zużycia energii w budynkach Politechniki Śląskiej w Gliwicach poprzez produkcję energii elektrycznej i cieplnej z odnawialnych źródeł energii oraz wymianę oświetlenia wewnętrznego”. Blisko 9,2 mln zł na ten cel pochodziło ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Politechnika Śląska to najstarsza uczelnia techniczna w regionie i jedna z największych w kraju. W 15 jednostkach – 13 wydziałach, kolegium i centrum naukowo-dydaktycznym – prowadzonych jest obecnie prawie 60 kierunków studiów i blisko 200 specjalności, obejmujących cały zakres działalności inżynierskiej. Uczelnia kształci 21,5 tys. studentów, w tym 15,5 tys. na studiach stacjonarnych. (PAP)