Leśny Ogród Botaniczny jest jedynym tego typu obiektem w rejonie Trójmiasta; na listę polskich ogrodów botanicznych wpisano go w 2010 r. Ogród o powierzchni ok. 50 ha został założony przez Nadleśnictwo Gdańsk we współpracy z miastem Gdynia i Uniwersytetem Gdańskim.

Witold Ciechanowicz z Nadleśnictwa Gdańsk powiedział, że celem projektu "Kompleksowe zagospodarowanie terenu Leśnego Ogrodu Botanicznego Marszewo w Gdyni" jest przede wszystkim stworzenie dla mieszkańców Trójmiasta interesującego miejsca do edukacji np. ekologicznej i leśnej oraz do odpoczynku, do spotkań w lesie.

W ub.r. w zajęciach organizowanych w ogrodzie wzięło udział prawie 4 tys. osób. We wszystkie weekendy od wiosny do jesieni ogród był otwarty dla zwiedzających. W tym roku ma być podobnie. "To ma być takie miejsce, gdzie można przyjść, posiedzieć na trawie czy przy ognisku albo wziąć udział w warsztatach prowadzonych przez leśników i przyrodników różnych specjalności" - wskazał.

Podał, że obecnie "rdzeniem" ogrodu jest teren o powierzchni niespełna 4 ha, na którym powstały kolekcje drzew, krzewów i roślin założone wspólnie z Uniwersytetem Gdańskim. "Dookoła chcemy stworzyć taką przestrzeń do edukacji, ale też do spędzania czasu" - dodał.

Koncepcja zagospodarowania ogrodu została wyłoniona w wyniku ogólnopolskiego konkursu rozstrzygniętego dwa lata temu. Ciechanowicz podał, że planuje się utworzenie m.in. dwóch ścieżek dydaktycznych. "Szlak Alicji w zaczarowanym lesie" ma obejmować np. labirynt na szczycie wzgórza (ma do niego prowadzić "ścieżka zmysłów") oraz "światy" - mikroskali i makroskali. Jak wyjaśniła, "szlak ma być poprowadzony po zboczu, w interesującym terenie, gdzie mają się pojawiać duże obiekty".

"Szlak wśród korzeni drzew" ma obejmować stanowiska rozpoznawania gatunków fauny i flory dna lasu, kładkę, wzdłuż której zostaną wyeksponowane korzenie drzew oraz chatki stylizowane na podziemne.

Mają powstać także domki na drzewach. "Udało się przekonać architektów, że domki będą rzeczywiście na drzewach, a nie na jakichś palach; będzie to super miejsce do obserwacji ptaków, ale też życia lasu z innej perspektywy" - tłumaczył. Mają też powstać półziemianki schowane w lesie, tzw. domki hobbicie, w których będą prowadzone zajęcia o glebie, o grzybach.

Planuje się też budowę teatru typu greckiego, modernizację miejsca do organizowania ognisk, wiaty rowerowej, kompostownika oraz zadaszenie „klasy pod chmurką".

Projekt „Kompleksowe zagospodarowanie terenu Leśnego Ogrodu Botanicznego Marszewo w Gdyni" o wartości 2,9 mln zł otrzymał dofinansowanie w wysokości 1,6 mln zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 11 Środowisko, Działania 11.4 Ochrona różnorodności biologicznej, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Głównym celem projektu jest zabezpieczenie lokalnych zasobów przyrodniczych i krajobrazowych poprzez kompleksowe zagospodarowanie Leśnego Ogrodu Botanicznego Marszewo w Gdyni. Projekt będzie realizowany do końca 2018 r. przez Nadleśnictwo Gdańsk w partnerstwie z Uniwersytetem Gdańskim.

Rozstrzygnięty został już też ogólnopolski konkurs na koncepcję siedziby i sali wystawowej Leśnego Ogrodu Botanicznego Marszewo. Jeśli Nadleśnictwo Gdańsk zdobędzie fundusze, to prawdopodobnie w przyszłym roku ruszą prace budowlane.

Ciechanowicz ocenia, że ogród w pełnej okazałości będzie można oglądać za ok. 10 lat, kiedy wyrosną sadzone w ostatnich latach drzewa i inne rośliny. W ogrodzie mają rosnąć drzewa, krzewy i rośliny strefy umiarkowanej i borealnej, w tym gatunki charakterystyczne dla Pomorza. Odwiedzający będą też mogli podziwiać gatunki ginące i rzadko spotykane w regionie, a także rośliny chronione. Pierwsza kolekcja kilkudziesięciu niespotykanych obecnie odmian jabłoni, gruszy i innych drzew owocowych została założona w 2008 r. (PAP)