Urząd Miasta w piątek w komunikacie poinformował, że „Ministerstwo Środowiska przychyliło się do pozytywnej opinii NFOŚiGW i ostatecznie zatwierdziło dofinansowanie inwestycji obejmującej zaprojektowanie i budowę spalarni odpadów komunalnych w Gdańsku”. Podano, że „przyznane zostało maksymalne możliwe wsparcie w wysokości ponad 353 mln zł”. Dotacja ma stanowić 68 proc. wartości inwestycji.

„Po ocenie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) zatwierdzenie wniosku jest ostatnią formalnością przed podpisaniem umowy o dofinansowanie” – wyjaśnia cytowany w komunikacie zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki komunalnej, Piotr Grzelak. Ocenił, że „to świetna wiadomość” także dla grona 34 gmin, partnerów Gdańska w strategicznej dla wszystkich inwestycji pod nazwą "Port Czystej Energii".

Poinformowano, że tzw. kontrolę uprzednią Urzędu Zamówień Publicznych, która jest obowiązkowa dla projektów unijnych o wartości powyżej 20 milionów euro, przechodzi dokumentacja przetargu, prowadzonego przez Zakład Utylizacyjny. Zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki gospodarczej, Aleksandra Dulkiewicz oceniła, że „po kontroli nie będzie już przeszkód, by podpisać umowę z wykonawcą instalacji oraz jej przyszłym operatorem, konsorcjum włosko-francuskim”.

W przetargu na projekt, wykonanie i operowanie przez 25 lat spalarnią odpadów w Gdańsku wybrane zostało konsorcjum włosko-francuskie. Koszt zaprojektowania i budowy instalacji konsorcjum wyceniło na ok. 440 mln zł netto, a średnioroczny koszt eksploatowania na 29,2 mln zł netto. Przewiduje się, że budowa spalarni może się rozpocząć ok. 2019-2020 roku.

W planowanym w Gdańsku - Szadółkach Zakładzie Termicznego Przekształcania Odpadów ma być spalane ok. 160 tys. ton odpadów rocznie, z tego ponad połowa (80-90 tys. ton) ma pochodzić z Gdańska. Pozostałe ok. 70 tys. ton będzie dowożone samochodami z części województwa pomorskiego. 34 miasta i gminy, m.in. Malbork, Kwidzyn i Tczew podjęły już uchwały wyrażające wolę podpisania porozumienia międzygminnego z gminą Miasto Gdańsk w sprawie zagospodarowania przez 25 lat frakcji energetycznej wysortowanej z odpadów komunalnych. W projekcie potencjalnie bierze udział 40 gmin.

Do spalarni, która ma być uruchomiona w 2021 roku, mają trafiać odpady pozostałe po wszystkich etapach wysegregowania surowców wtórnych. Będzie to średni tego typu obiekt w Polsce i niewielki w porównaniu do funkcjonujących w Europie. Wyprodukowane w spalarni ciepło ma trafiać do miejskiego systemu, a energia elektryczna do sieci. Wykonawca inwestycji i przyszły operator to konsorcjum firm Astaldi, Tiru i Termomeccanica Ecologia, które, jak podaje miasto, zrealizowały kilkadziesiąt spektakularnych inwestycji na całym kontynencie, m.in. rozbudowę warszawskiej linii metra. (PAP)