Wiceprezes zarządu Agencji Rozwoju Pomorza Piotr Ciechowicz powiedział PAP, że w pierwszym konkursie zaplanowana łączna kwota dofinansowania to 100 mln zł. Poziom dofinansowania projektu może wynieść od 15 do 80 proc. kosztów, w zależności od typu projektu i wielkości podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie. 
Podał, że o dotację mogą się ubiegać mikro, małe, średnie i duże firmy. "Z reguły konkursy organizowane na poziomie regionalnym nie dotyczą dużych firm, a w przypadku tego działania dopuszczamy też udział dużych firm" - dodał. Zaznaczył, że do dużych firm może trafić tylko 13 proc. całej alokacji. 
Pierwszy nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach części Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-20 o nazwie "Ekspansja przez innowacje – wsparcie dotacyjne" rozpocznie się 4 maja. Kolejny ma być ogłoszony za rok. 
Ciechowicz powiedział, że w konkursie oprócz przedsiębiorstw mogą wziąć też udział instytucje naukowe i badawcze. Zwrócił uwagę, że nowością - prawdopodobnie w skali kraju - jest to, że instytucja naukowa może wziąć udział w konkursie, ale pod warunkiem, że wkład własny przy realizacji projektu zapewni przedsiębiorca. "To w sposób automatyczny, naturalny uprawdopodabnia wdrożenie takiego badania, bo jak znamy przedsiębiorców, to nie wyłożą ani złotówki, jeśli nie będą mieli realnego prawdopodobieństwa, że to, za co płacą, będą mogli wdrożyć" - wyjaśnił. 
Zauważył, że w przypadku tego konkursu nie ma konieczności zawierania przez firmy partnerstw np. z instytucjami naukowymi. "Jest dodatkowo punktowane zawarcie partnerstwa z jakąś instytucją naukową, ale nie jest to niezbędne przy aplikowaniu" - dodał. 
Ocenił, że "są to pieniądze bardzo trudne", bo mogą się o nie ubiegać tylko przedsiębiorstwa, których pomysł wpisuje się w jedną z czterech Inteligentnych Specjalizacji Pomorza. Za takie branże w regionie uznano: gospodarkę morską, ICT, energetykę i medycynę. "Jeśli pomysł nie będzie wpisywał się w żadną z tych branż, to zostanie odrzucony" - dodał. 
Pieniądze mogą być przeznaczone na prace badawczo-rozwojowe, ale nie na inwestycje związane np. z budową fabryki czy zakupem linii produkcyjnej. "Możemy dofinansować naukowców, zakup sprzętu badawczego, wyposażenie laboratorium, czyli przeprowadzenie u przedsiębiorcy całego cyklu badawczo-rozwojowego, który jest niezbędny do osiągnięcia celu" - wyjaśnił. Jak powiedział, "możemy dofinansować od pomysłu aż do prototypu". 
Podkreślił, że "nie ma żadnego ograniczenia co do wielkości projektu; można złożyć projekt na 10 tys. zł i można na 10 mln zł". 
Zaznaczył, że proces oceny projektów też będzie bardziej skomplikowany niż zazwyczaj: zostaną w nim zaangażowani specjaliści z branż, których projekty będą dotyczyły. Umowy z beneficjentami mogą być podpisane dopiero jesienią. 
Zaznaczył, że jeżeli w konkursie wpłynęłyby bardzo dobre projekty o łącznej wartości dofinansowania przekraczającej zakładane 100 mln zł, to "zarząd województwa miałby z czego dosypać bo na najbliższe lata na badania i rozwój w województwie przeznaczono 80 mln euro". 
Ogłaszanie konkursów z zakresu prac badawczo-rozwojowych na Pomorzu planowane jest co roku. 
Zgodnie z zaleceniami Komisji Europejskiej każdy region powinien określić obszary badawczo-rozwojowe i innowacyjne, w których województwo ma szansę być liderem w kraju i za granicą. Posiadanie takich inteligentnych specjalizacji jest warunkiem uruchomienia środków na badania, rozwój i innowacje. 
Na realizację Inteligentnych Specjalizacji Pomorza z Regionalnego Programu Operacyjnego woj. pomorskiego w latach 2014-20 może być przeznaczone około jednego miliarda złotych. 
W Pomorskiem, w oddolnych negocjacjach w sprawie wyłonienia specjalizacji wzięło udział prawie 300 firm oraz ponad 400 podmiotów, m.in. szkoły i uczelnie, instytucje otoczenia biznesu, samorządy i organizacje pozarządowe. Za Inteligentne Specjalizacje Pomorza uznano: technologie offshore i portowo-logistyczne, technologie interaktywne w środowisku nasyconym informacyjnie (ICT), technologie ekoefektywne w produkcji i zużyciu energii i paliw oraz technologie medyczne w zakresie chorób cywilizacyjnych i okresu starzenia.