Jak wyjaśniono w projekcie, rząd chce zwiększyć liczbę dostępnych pod względem cenowym mieszkań na rynku własnościowym, a także na rynku najmu. Ponadto część pieniędzy z puli środków przeznaczonych na mieszkalnictwo ma trafić na utrzymanie i poprawę stanu technicznego istniejącego budownictwa mieszkaniowego.

W przyszłorocznym budżecie zaplanowano 967,6 mln zł na krajowe pasażerskie przewozy kolejowe, ponad 2 mld zł na utrzymanie infrastruktury kolejowej oraz 3,6 mln zł na infrastrukturę portową.

Dodatkowo w rezerwach celowych zabezpieczono środki w wysokości 1 mld zł na "Narodowy Program Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój" oraz 150 mln zł na dofinansowanie m.in. remontów dróg wojewódzkich.

Z projektu wynika, że na transport kolejowy, w tym m.in. poprawę infrastruktury czy modernizację taboru, rząd planuje przeznaczyć w budżecie zadaniowym 2015 roku 9,5 mld zł, z czego blisko 4 mld będą pochodziły z budżetu państwa, a 5,5 mld ze środków europejskich. (PAP)