"Design w terenie" to warsztaty projektowe, podczas których grupa studentów i młodych projektantów ma za zadanie stworzyć koncepcje zagospodarowania i aktywizacji kluczowych miejsc w przestrzeni publicznej wybranej miejscowości.

Organizatorzy projektu podkreślają, że w każdej gminie znajdzie się coś do poprawienia, np. mało interesujący plac zabaw, park, ścieżka albo nienajlepszy wizerunek dzielnicy lub osiedla.

Gminy wybierane są w drodze konkursu. W tym roku otrzymano 13 zgłoszeń m.in. z Chorzowa, Cieszyna, Dąbrowy Górniczej, Lelowa, Rudy Śląskiej.

"Jury zdecydowało o wyborze miasta Bytom do realizacji zadania +Design w terenie+, ze względu na bardzo solidne rozeznanie potrzeb, silne zaakcentowanie głosu mieszkańców w podejmowaniu decyzji o przestrzeni publicznej oraz podniesienie problemu ludzi wykluczonych" - poinformowali organizatorzy na stronie internetowej konkursu.

Działania zespołu składającego się ze studentów i urbanistów obejmować mają trzy dzielnice Bytomia - Karb, Bobrek i Szombierki.

Dotąd studenci pojawili się w dwóch gminach - Radlinie i Mstowie. W 2011 roku w gminie Mstów zastanawiano się m.in., jak ją wypromować. Podczas siedmiodniowej wizyty powstało kilka projektów, w tym pomysł na rewitalizację pochodzących z XIX wieku zabytkowych stodół.
Projekt "Design w terenie" został przygotowany przez Akademię Sztuk Pięknych w Katowicach oraz Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.

Realizowany od 2011 roku "Design w terenie" jest częścią szerszego projektu, znanego pod nazwą "Design Silesia". W ramach "Design Silesia" przeprowadzono wiele różnych inicjatyw - od badań dotyczących designu, poprzez spotkania z europejskimi ekspertami w tej dziedzinie, po konkursy i wystawy promujące wzornictwo. W 2012 roku "Design Silesia" otrzymał w organizowanym w Portugalii konkursie Design Management Europe Award główną nagrodę w kategorii "organizacje publiczne". Jest to jedyna europejska nagroda przyznawana w dziedzinie zarządzania designem.