Do końca 2015 r. wykorzystanie surowców ekologicznych – odnawialnych i recyklingowych – ma się zwiększyć o 15 proc. w stosunku do roku 2010, a wartość uzyskanych w wyniku ich użycia towarów i usług ma osiągnąć sumę 1,8 bln juanów (286 mld dolarów) - wynika z wytycznych rządowych przedstawionych na początku tego tygodnia przez chińską Radę Państwa.
Według założeń planu rządowego, wprowadzonych zostanie 80 rozporządzeń dotyczących metod, ilości i standardów gospodarki recyklingowej w takich dziedzinach, jak wydajność energetyczna, użytkowanie zasobów wodnych, wykorzystywanie gruntów i surowców naturalnych.

Z dokumentów przygotowanych przez Narodową Komisję Reform i Rozwoju (najwyższych chiński urząd planistyczny) wynika, że dla wsparcia recyklingowej gospodarki ustanowione będą prawne regulacje, wprowadzające narzędzia finansowe dotyczące promocji preferowanych inwestycji, polityki fiskalnej i systemu kredytowego.

W ramach tych regulacji utworzone będą szczegółowe systemy sprawdzania szkodliwości poszczególnych produktów, standardy przeciwdziałające nadmiernemu zużycia materiałów na opakowania, stworzony będzie również specjalny fundusz wspierania recyklingowych dziedzin przemysłu.

Zgodnie z planem, w Chinach powstanie 100 miejskich modelowych projektów eksperymentalnej recyklingowej gospodarki i ponad 1000 podobnych obiektów w specjalnych parkach przemysłowych, gdzie rząd będzie wspierał wdrażanie nowych technologii i systemów zwiększających wykorzystanie surowców wtórnych.

Rząd zamierza wprowadzić również system zachęt do inwestowania podmiotów prywatnych w ekologiczne przedsięwzięcia, poprzez dofinansowywanie zakupów akcji, emisji obligacji i wspierania kredytów dla firm wprowadzających recyklingowe systemy produkcji.

W pierwszej kolejności ustanowione zostaną nowe standardy dla dziedzin przemysłu o wysokim zużyciu energii i wody, a także dla branż powodujących wysoką emisję dwutlenku węgla. Priorytetową dziedziną poddaną modernizacji będzie przemysł stalowy, który wykorzystuje ogromne ilości węgla koksującego, rud żelaza i energii.

Zastępca sekretarza Chińskiego Stowarzyszenia Żelaza i Stali, Li Xinchuang, powiedział ogólnokrajowemu dziennikowi Zhongguo Ribao, że obecnie nie ma żadnych standardów ani ograniczeń dotyczących zużycia surowców i efektywności ich wykorzystania, a system recyklingu i wykorzystania surowców wtórnych w przemyśle hutniczym, budownictwie, petrochemii i energetyce jest w powijakach.

Modelowym przykładem takiego systemu są huty zarządzane prze Shougang United Iron & Steel Co, która używa gazu węglowego - odpadu z procesu wytwarzania stali – jako surowca energetycznego dla swoich elektrowni. Z oficjalnych danych firmy wynika, że w ten sposób pokrywa 98 proc. swojego zapotrzebowania na energię elektryczną, a w czasie, gdy nie wykorzystuje jej sama, dostarcza ją do narodowej sieci energetycznej.

Zdaniem Li, huty zlokalizowane na wybrzeżu morza mogą używać słonej wody morskiej do chłodzenia swoich urządzeń i wykorzystywać ją w dalszych procesach produkcji. Żużle, które są produktem ubocznym procesu wytapiania żelaza, są z kolei surowcem w przemyśle cementowym i przy produkcji materiałów budowlanych - dodał.