Jak powiedział rzecznik olsztyńskiego oddziału GDDKiA Karol Głębocki, zwycięzca przetargu zobowiązał się zrealizować inwestycję w ciągu 20 miesięcy od podpisania umowy, czyli - wliczając zimowe przestoje - do wiosny 2017 r. Umowa powinna zostać podpisana w styczniu przyszłego roku, po upływie czasu na wniesienie odwołań od rozstrzygnięcia przetargu i po przeprowadzeniu kontroli przez prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
Głównym kryterium przy wyborze oferty była cena, brano też po uwagę termin zakończenia inwestycji i okres gwarancji. Energopol-Szczecin SA zaproponował wykonanie prac za 394,8 mln zł oraz 10-letnią gwarancję. Oferty w przetargu złożyło siedem firm.

Inwestycja polega na budowie dwujezdniowego odcinka drogi ekspresowej S51 o długości 13,3 km od węzła Olsztyn-Południe na zaprojektowanej tzw. południowej obwodnicy Olsztyna do styku z obwodnicą Olsztynka w okolicy miejscowości Ameryka. Powstaną dwa węzły drogowe: Stawiguda i Gryźliny. Wykonawca ma również zbudować drogi serwisowe, obiekty inżynierskie i ochrony środowiska oraz wyremontować wybrane drogi lokalne.
Zgodę na realizację tej inwestycji wydał w ub. tygodniu wojewoda warmińsko-mazurski. Nadał tej decyzji rygor natychmiastowej wykonalności, co ma umożliwić niezwłoczną realizację projektu.

Budowa drogi S51 Olsztyn-Olsztynek jest jedną z głównych inwestycji drogowych, które znalazły się na liście podstawowej Kontraktu Terytorialnego woj. warmińsko-mazurskiego. Lista ta obejmuje również m.in. modernizację drogi S-7 Warszawa-Gdańsk na terenie województwa, budowę via Baltica w okolicach Ełku, budowę drogi S-16 z Borek Wielkich do Mrągowa oraz budowę obwodnicy Olsztyna i modernizacji transportu drogowego w samym Olsztynie. (PAP)