Wprowadzone w ramach „Pakietu wierzycielskiego” zmiany działania Biur Informacji Gospodarczej, zajmujących się zbieraniem i udostępnianiem danych o niepłacących firmach i konsumentach, wchodzą w życie w poniedziałek.

Po nowelizacji, BIG może np. pozyskiwać informacje na temat sprawdzanej firmy czy osoby z innych rejestrów jak np. z KRS, CEiDG, PESEL, REGON, a także z Centralnego Rejestru Restrukturyzacji i Upadłości (CRRiU) i Rejestru Należności Publicznoprawnych (RNP). W efekcie z jednego raportu będzie można się dowiedzieć zarówno o zaległościach kontrahenta w BIG, jak i to tym, czy nie toczyła się wobec niego nieskuteczna egzekucja widoczna w CRRiU. Można będzie też znaleźć informacje o nieopłaconych cłach lub podatkach na rzecz Skarbu Państwa i samorządów, na kwotę co najmniej 5 tys. zł. Informujący o długach podatkowych RNP ma zacząć działać na początku przyszłego roku. I właśnie na dostęp poprzez BIG-i do RNP badane firmy liczą najbardziej.

"Największy entuzjazm wywołała możliwość uzyskania szerszego zakresu informacji w raportach BIG na temat sprawdzanego przedsiębiorstwa m.in. ze względu na dostęp do nowych źródeł informacji, jaki dzięki nowelizacji ustawy dostały BIG-i" – wskazał, cytowany w komunikacie, prezes BIG InfoMonitor Sławomir Grzelczak. Dodał, że bogatszy raport na temat kontrahenta zdobył 94 proc. pozytywnych ocen w badaniu przeprowadzonym przez BIG InfoMonitor.

Jak wskazał, badane firmy najbardziej liczą na dostęp poprzez BIG do Rejestru Należności Publicznoprawnych (RNP).

Na drugim miejscu pożądanych źródeł informacji znalazły się bazy: upadłości - CRRiU oraz PESEL. "BIG InfoMonitor jako jedyny BIG na rynku zapewnia także dostęp do historii kredytowej widocznej w BIK, ale (...) dane kredytowe możliwe są do uzyskania wyłącznie za zgodą sprawdzanego podmiotu. Tak samo ma być w przypadku informacji dotyczących podatków czy ceł z RNP" - napisano. "Nowy rozbudowany raport najbardziej podoba się firmom windykacyjnym, "co może zaskakiwać najmniej małym i średnim przedsiębiorstwom" - wskazał Grzelczak.

Klient będzie mógł też poszerzyć zakres raportu o informacje o zaległościach weryfikowanego przedsiębiorcy w innych BIG-ach. Zainteresowany, zamiast pytać każdy BIG z osobna o wiarygodność finansową firmy, może poprzez wniosek jednolity zrobić to łatwiej i szybciej w „jednym okienku”. "Takie udogodnienie szczególnie ucieszyło sektor finansowy oraz MSP, wśród których ponad 90 proc. uznało, że zmiana jest pozytywna" - wynika z badania.

W grupie "obiecująco ocenianych nowości" znalazła się też obniżająca koszty windykacji, mailowa komunikacja z dłużnikiem-przedsiębiorcą. "Jeśli będzie uwzględniała to umowa pomiędzy firmami, możliwe będzie wysyłanie wezwań do zapłaty z ostrzeżeniem o zamiarze przekazania informacji do BIG w formie elektronicznej. Dotąd wykorzystywało się w tym celu głównie listy polecone, ewentualnie doręczenie do rąk własnych" - podkreślono.

Jak wynika z badania, pełne poparcie dla tego rozwiązania wyrazili przedstawiciele windykacji, niewiele mniejsze sektor finansowy, ale już wśród MSP ok. 5 proc. badanych skrytykowało to rozwiązanie.

Ze "znaczącym pozytywnym odbiorem" spotkała się także możliwość wpisywania dłużników do BIG po upływie 30 dni od terminu płatności zamiast obecnych 60 dni. "Nie ma wątpliwości, że pozwoli to na wcześniejsze podejmowanie działań windykacyjnych, a jak wiadomo ich skuteczność zależy od jak najszybszej aktywności wierzyciela po stwierdzeniu braku zapłaty. Z naszych analiz wynika, że już po wysłaniu wezwania do zapłaty, zawierającego ostrzeżenie o możliwości wpisania długu do BIG spora część dłużników reguluje zaległość, a kolejne 25 proc. płaci je niezwłocznie po wpisaniu informacji o długu do rejestru BIG" - wskazał Grzelczak. Wśród firm windykacyjnych, które chętnie korzystają z pomocy BIG-ów, ale w większości obsługują mocno przeterminowane długi – zmiana ta zebrała niecałe 70 proc. poparcia. Ale w sektorze finansowym ponad 90 proc.

W mniejszym stopniu klienci BIG InfoMonitor docenili np. wydłużenie zgody konsumenta na weryfikowanie go w BIG-ach, z 30 do 60 dni (77 proc. pozytywnych wskazań). "Zmianę tę bardziej popierają jednak firmy pożyczkowe, ubezpieczeniowe oraz leasingodawcy, a w mniejszym stopniu duże przedsiębiorstwa i windykacja" - napisali autorzy badania.

Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor (BIG InfoMonitor) prowadzi Rejestr Dłużników BIG. Działając w oparciu o Ustawę o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych przyjmuje, przechowuje i udostępnia informacje gospodarcze o przeterminowanym zadłużeniu osób i firm. (PAP)

autor: Magdalena Jarco