Zgodnie z uchwałą przyjętą przez toruńskich radnych, od 1 kwietnia potanieje koszt jednego metra sześc. wody pitnej, ale za to podrożeje koszt odprowadzenie do miejskiej sieci kanalizacyjnej takiej samej ilości ścieków. W efekcie obowiązująca obecnie łączna stawka opłat za wodę i ścieki w wysokości 8,08 zł wzrośnie do 8,38 zł.

Od 1 kwietnia 2014 roku wzrosną też opłaty za odczyt wodomierza lub urządzenia pomiarowego do 5,24 zł (było 5,13 zł) oraz odprowadzenie 1 metra sześc. ścieków do 4,86 zł (było 4,47 zł). Spadną za to opłaty za dostawę 1 metra sześc. wody dla gospodarstw domowych do 3,52 zł (było 3,61 zł) i dla przemysłu do 3,73 zł (było 3,81 zł).

"Zmniejszenie ceny wody było możliwe głównie dzięki zmniejszeniu kosztów energii, a najważniejszą przyczyną wzrostu kosztów odprowadzania ścieków jest koszt amortyzacji wybudowanej i oddanej już do użytkowania stacji termicznej przeróbki osadu pościekowego na terenie oczyszczalni" - zaznaczyła Aleksandra Iżycka, rzeczniczka prezydenta Torunia.

Jak oceniają władze Torunia, nawet po podwyżce toruńskie stawki, w porównaniu do miast podobnej wielkości, będą jednymi z niższych w kraju.

Ceny wody w Toruniu pozostają zróżnicowane - więcej zapłacą odbiorcy przemysłowi, co wynika z różnej wysokości opłat za korzystanie ze środowiska. Ceny i stawki brutto zawierają ośmioprocentowy podatek od towarów i usług (VAT). Odbiorcy wody pitnej zostali podzieleni na cztery grupy, a taryfa za odbiór ścieków podzielona jest na dwie grupy odbiorców usług. (PAP)

olz/ drag/