"Agencja Rozwoju Przemysłu pozytywnie odpowiedziała na ofertę Polimeksu-Mostostalu i zdecydowała o nabyciu obligacji spółki. Decyzja jest warunkowa i uzależniona od formalnego zamknięcia restrukturyzacji finansowej, które powinno nastąpić w ciągu najbliższego tygodnia. ARP wówczas dokapitalizuje spółkę poprzez objęcie pięcioletnich obligacji o wartości ok. 132 mln zł" - podała ARP.

W komunikacie sprecyzowano, że część z tych obligacji będzie zamienna na akcje Polimeksu. Dodano, że emisja obligacji przez Polimex powiązana jest z konwersją zobowiązań wobec wierzycieli finansowych na kapitał własny spółki.

"Łączna wartość konwersji może wynieść około 0,5 mld zł po średniej cenie 17,5 gr za akcję. Skala konwersji jest precedensowa - napisano w komunikacie ARP.

"Analiza ostatnich działań Polimeksu-Mostostalu związanych z procesem restrukturyzacji oraz realizowane przez tę spółkę projekty dają podstawy, aby prognozować, że kondycja spółki będzie sukcesywnie poprawiać się, co powinno przełożyć się w perspektywie najbliższych lat na wzrost wartości jej akcji" - dodano.

ARP podała ponadto, że traktuje zaangażowanie biznesowe, jakim jest zakup obligacji Polimeksu-Mostostal jako inwestycję długoterminową. ARP jest zaangażowana w restrukturyzację Polimeksu-Mostostalu od 2012 roku. SPV Operator z grupy ARP posiada 20,44 procent akcji spółki.

W przypadku realizacji opcji zamiany obligacji na akcje ARP będzie miała możliwość osiągnięcia docelowo 33 procent udziału w akcjonariacie Polimeksu-Mostostalu.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. jest jednoosobową spółką Skarbu Państwa, jednak jako spółka prawa handlowego działa na zasadach komercyjnych. Jednocześnie będąc agencją rządową, angażuje się w kluczowe działania istotne z punktu widzenia bieżących i strategicznych celów polityki gospodarczej państwa. M.in. wspiera ona rozwój gospodarczy i regionalny kraju, procesy restrukturyzacyjne i prywatyzacyjne. Spółka istnieje od 1991 r.

Polimex Mostostal, polska spółka notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Przedsiębiorstwo realizuje specjalistyczne inwestycje w Polsce i za granicą dla branży energetycznej, chemicznej i petrochemicznej oraz ochrony środowiska. Prowadzi działalność deweloperską, działa w obszarze budownictwa drogowego i kolejowego oraz infrastruktury komunalnej. Jest producentem i eksporterem wyrobów stalowych, krat pomostowych oraz zajmuje się cynkowaniem i malowaniem konstrukcji stalowych.

Do grupy kapitałowej Polimex-Mostostal należą m.in.: Naftobudowa, Naftoremont, Polimex-Sices, Energomontaż-Północ, Biprokwas, Torpol oraz Stalfa.

Wyniki finansowe za 2013 r. Polimex-Mostostal: 1,7 mld zł przychodów (wobec 3,1 mld zł przychodów w 2012 r.); 6,7 mln zł zysku brutto ze sprzedaży (wobec -647,9 mln straty brutto ze sprzedaży w 2012 r.), -161,6 mln zł straty netto (wobec -1,1 mld zł straty netto w 2012 r.). Natomiast wyniki finansowe Grupa Polimex-Mostostal wynoszą: 2,4 mld zł przychodów (wobec 4,1 mld zł przychodów w porównywalnym okresie 2012 r.); 24,7 mln zł zysku brutto ze sprzedaży (wobec -635,3 mln zł straty brutto ze sprzedaży w 2012 r.).

Wartość portfela podpisanych zamówień firmy, przewidzianych do realizacji w ciągu kilku nadchodzących lat, utrzymuje się na wysokim poziomie 9,3 mld zł. (PAP)