Projekt, który uzyskał niedawno unijne dofinansowanie, przygotowała Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie (RDOŚ). Obejmie on nizinne i przymorskie rzeki Pomorza Zachodniego: popularną wśród kajakarzy Drawę, Korytnicę, Radew i Grabową, gdzie występują siedliska włosieniczników objęte ochroną w ramach obszarów Natura 2000.

Włosieniczniki to rośliny występujące w czystych wodach o wartkim nurcie, które preferują dużą ilość światła. Regulacja rzek i zanieczyszczenie wód powodują, że rośliny ustępują z siedlisk. Ich stan ma poprawić program RDOŚ.

Rzecznik prasowy RDOŚ Agata Suchta powiedziała PAP, że program pozwoli m.in. uzupełnić bioróżnorodność rzek, dzięki przywróceniu gatunków, które wyginęły. Jednym z nich będzie charakterystyczna dla tego siedliska rdestniczka gęsta, która przez zanieczyszczenie wód wyginęła w latach 90. Dla roślin powstanie kamienisto-żwirowe dno, zabezpieczone zostaną osuwające się skarpy i usunięte zostaną rośliny na brzegu, które rzucają cień na rzekę, przez co rdestniczka nie może się prawidłowo rozwijać – powiedziała Suchta.

Jak dodała Suchta, program zakłada także zwiększenie naturalnego rozrodu ryb m.in. głowacza białopłetwego, łososia atlantyckiego i kozy. W tym celu przebudowane zostaną budowle hydrotechniczne tak, aby ułatwić rybom swobodne przepływanie, a także powstaną specjalne tarliska, czyli miejsca tarła ryb.

W ramach programu nad Korytnicą i Drawą powstaną także miejsca widokowe dla turystów.

Suchta powiedziała, że projekt ma ruszyć jeszcze we wrześniu br., a jego zakończenie planowane jest do końca 2019 r. Jego całkowity koszt to ponad 6 mln euro, z czego połowa to środki unijne, a druga pieniądze pochodzące z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Przedsięwzięcie realizowane na Drawie jest jednym z jedenastu polskich, które w br. uzyskały dofinansowanie w ramach unijnego programu ochrony środowiska LIFE+. Obok niego w ramach komponentu "LIFE+. Przyroda" dofinansowanych zostanie siedem polskich projektów o łącznej wartości 21,6 mln euro, w tym m.in. projekt mający doprowadzić do zwiększenia populacji żubra w Polsce północno-zachodniej, poprawę ochrony ptaków wodno-błotnych na polderach jeziora Gardno w Słowińskim Parku Narodowym, a także utrzymanie i poprawienie stanu torfowisk zasadowych w Polsce południowej. (PAP)