Męcina wyjaśnił, że zaproponował, aby projekt dołączyć do pakietu ustaw mającego na celu ograniczenie kolejek do lekarzy.

Wiceminister wyjaśnił, że efektem zmian ma być wydzielone okienko w urzędach pracy dla osób, które do tej pory rejestrowały się jako bezrobotne jedynie po to, by uzyskać prawo do publicznej opieki zdrowotnej. - Będziemy pytać uczciwie - czy chcesz się aktywizować, czy przychodzisz tylko po ubezpieczenie zdrowotne? - powiedział.

Zaznaczył, że państwo chce pomagać wszystkim osobom bezrobotnym, które chcą podjąć trud aktywizowania się na rynku pracy, jednak część osób rejestrująca się jako osoby bezrobotne robi to bez zamiaru aktywizacji. - Te osoby powinny mieć możliwość zgłoszenia do ubezpieczenia w odrębnym okienku - powiedział.

Dodał, że jeżeli bezrobotnemu chodzi tylko o ubezpieczenie zdrowotne, to składając w odrębnym okienku stosowne oświadczenie - że jest się osobą bez pracy, nie osiąga dochodów i jednocześnie nie podlega ubezpieczeniu z innego tytułu - uzyska się takie ubezpieczenie.

Wcześniej rozważano, by obsługę bezrobotnych zainteresowanych jedynie ubezpieczeniem zdrowotnym przejął Narodowy Fundusz Zdrowia.
- Proponujemy, żeby odbywało się to w tym samym miejscu - w urzędach pracy - żeby maksymalnie dużo osób skłaniać jednak do tego, by wracały na rynek pracy" - powiedział Męcina.  - Mogą być różne sytuacje przejściowe - rodzic z dwójką dzieci, który nie może w tej chwili podjąć zatrudnienia, skorzysta z ubezpieczenia zdrowotnego, ale jeśli jego sytuacja się zmieni - przejdzie do tego drugiego okienka  - dodał.

Wiceminister pracy uczestniczył w piątek 25 kwietnia 2014 w Warszawie w konferencji poświęconej podpisanej w czwartek przez prezydenta nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, która ma między innymi usprawnić działanie urzędów pracy. (pap)