- Jesteśmy coraz bliżej porozumienia. Podpisano protokół uzgodnieniowy. Porozumieliśmy się w kolejnych punktach, co do których były rozbieżności i wątpliwości oraz uzgodniono termin kolejnego spotkania na poniedziałek - powiedział rzecznik prasowy resortu zdrowia Krzysztof Bąk.

- Widać, że stronom zależy na podpisaniu porozumienia, dlatego będziemy jeszcze rozmawiać - dodał. Wyjaśnił, że chodzi o uszczegółowienie niektórych zapisów w zarządzeniach prezesa NFZ.

 

Rzecznik Kolegium Lekarzy Rodzinnych Michał Sutkowski powiedział, że w trakcie sobotnich rozmów uzgodniono ostateczny zakres badań dodatkowych, których wykonanie lekarze POZ mają zlecać od 1 stycznia 2015 roku (z wykazu badań usunięto między innymi USG węzłów chłonnych i szyi, krtani, przełyku, płuc, śródpiersia, jamy opłucnej i klatki piersiowe; zdaniem lekarzy są one bardzo rzadko wykonywane i możliwe do wykonania właściwie wyłącznie na poziomie klinicznym).

Zaznaczył, że lekarze stoją na stanowisku, iż rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu POZ, w którym znajduje się wykaz badań, powinno zacząć obowiązywać z początkiem roku 2015, czyli wraz z wejściem w życie pakietu onkologicznego. Resort, ze względów proceduralnych, zaznacza jednak, że może stać się to później - w projekcie rozporządzenia zapisano, że wchodzi ono w życie 14 dni od ogłoszenia.

Wiceprezes Porozumienia Zielonogórskiego Wojciech Pacholicki poinformował, że kolejna sprawa, którą uzgodniono, dotyczy pacjentów, którzy są ubezpieczeni, ale w systemie eWUŚ widnieją jako nieubezpieczeni (tzw. czerwoni). Będą oni mieć trzy, a nie jeden miesiąc - jak wcześniej proponowano - na potwierdzenie faktu swojego ubezpieczenia.

Czytaj: Porozumienie Zielonogórskie: nie dogadaliśmy się z Ministerstwem Zdrowia >>>

Obie organizacje podkreślają, że wciąż nie osiągnięto ostatecznego porozumienia dotyczącego finansowania POZ w 2015 roku. Chodzi między innymi o wysokość stawki kapitacyjnej (za jednego pacjenta) i mnożników za poszczególne grupy pacjentów. Finansowania POZ mają dotyczyć poniedziałkowe rozmowy.

W środę 17 grudnia 2014 NFZ opublikował zarządzenie w sprawie  POZ. Wcześniej odbyły się rozmowy z przedstawicielami Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia i doszło do podpisania porozumienia między MZ a PPOZ co do warunków finansowania POZ w 2015 roku.

W zarządzeniu prezesa NFZ zmniejszono między innymi zakres badań diagnostycznych do sprawozdawczości; ponadto wynegocjowano wskaźnik korygujący za pacjentów wieku 40-65 lat - będzie to 1,1. Utrzymano wskaźniki korygujące za pacjentów w różnych grupach wiekowych. Zarządzenie nie przewiduje natomiast dotychczasowych wskaźników korygujących za pacjentów z cukrzycą oraz chorobami układu krążenia. Podstawowa stawka kapitacyjna ma od 1 stycznia 2015 wynosić 136,80 zł rocznie za pacjenta, a od 1 lipca 2015 roku - 140,04 zł (jeżeli lekarz POZ będzie wykonywał i sprawozdawał wybrane badania), a od 1 października 2015 - 144 zł (przy wykonywaniu odpowiedniej liczby badań diagnostycznych).

Zarządzenie redukuje liczbę wskaźników korygujących stawkę kapitacyjną do wskaźników przypisanych grupom wiekowym co zrównuje w zasadach finansowania świadczeń pacjentów z różnymi schorzeniami przewlekłymi.

Czytaj: Zarządzenie prezesa NFZ: wyższe stawki na pacjenta w podstawowej opiece zdrowotnej >>>

Obecnie podstawowa stawka kapitacyjna - czyli kwota, jaką lekarze POZ otrzymują za jednego pacjenta pozostającego pod ich opieką (który jest do nich zapisany) - wynosi 96 zł rocznie. Wzrasta ona dwukrotnie w przypadku dzieci do 6 lat i osób powyżej 65 lat, w przypadku dzieci w wieku 7-19 lat podstawową stawkę mnoży się przez 1,2. Stawka wzrasta trzykrotnie w przypadku pacjentów z chorobami układu krążenia lub cukrzycą. Powiększa się ją również o 10 proc. (jako tzw. katarkowe) w przypadku przyjęcia co najmniej 25 procent pacjentów z chorobami układu oddechowego.

Resort zdrowia zaproponował zmianę finansowania POZ w związku z nowymi zadaniami jakie mają realizować lekarze rodzinni po wejściu w życie pakietu onkologicznego. (pap)