Korupcję zarzuca mu się na podstawie dowodów zebranych przez CBA, które w 2007 roku zamontowało w gabinecie lekarza ukrytą kamerę. Nagrano przyjmowanie przez onkologa kopert, wręczanych za: „przyspieszenie przyjęcia do kliniki” czy „zapewnienie właściwego zaangażowania profesora w przebieg dalszego leczenia”.

Z ostatniego raportu antykorupcyjnego Komisji Europejskiej wynika, że w Polsce korupcja dotyczy głównie przetargów i służby zdrowia. W ostatnich dwóch latach sądy wydały orzeczenia wobec 42 lekarzy obwinionych o korupcję. Skazano 34. (pap)