Ubezpieczenie szpitali od zdarzeń medycznych miało być obowiązkowe od 1 lipca tego roku, jednak zgodnie z przyjętą w czwartek nowelizacją ustawy o działalności leczniczej zacznie obowiązywać dopiero od 1 stycznia 2014 r. Szpitale, które nie wykupią dodatkowej polisy ubezpieczenia od zdarzeń medycznych, zostaną wykreślone z rejestru podmiotów medycznych. Do tej pory obowiązywało tylko ubezpieczenie OC.

Jak poinformowało Warmińsko-Mazurskie Centrum Zdrowia Publicznego, jedyną placówką medyczną, która wykupiła ubezpieczenia od zdarzeń medycznych, jest Mazurskie Centrum Zdrowia w Ełku.

Szefowie ełckiego centrum uznali, że koszty polisy są niewspółmierne do zakresu odpowiedzialności za jej brak. W przypadku tego niepublicznego szpitala jest to kwota ponad dwukrotnie wyższa niż płacone dotychczas pełne ubezpieczenie OC.

"Ustawa narzuciła obowiązek posiadania ubezpieczenia pod rygorem wykreślenia z rejestru. A to skutkowałoby tym, że szpital nie mógłby udzielać świadczeń zdrowotnych" - powiedział PAP Andrzej Bujnowski, prezes Pro-Medica w Ełku spółka z.o.o, która zarządza Mazurskim Centrum Zdrowia.

Jak powiedział Roman Lewandowski, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Ameryce k. Olsztynka, roczne koszty ubezpieczenia OC w przypadku jego szpitala wynoszą niespełna 20 tys. zł rocznie, a dotychczasowe oferty na polisę od zdarzeń medycznych sięgały 240 tys. zł. W przypadku większych szpitali koszt nowego ubezpieczenia przekraczał 800 tys. zł.

Sprzeciw wobec ubezpieczeniom, które tak znacząco wpływają na koszty funkcjonowania szpitali, wyraził w lutym konwent starostów z Warmii i Mazur. Nowelizacji przepisów domagał się również samorząd wojewódzki, który jest organem założycielskim dziewięciu szpitali w regionie. Żadna z tych placówek nie wykupiła dotychczas ubezpieczenia od zdarzeń medycznych.

Dodatkowe polisy są konsekwencją przepisów ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Zgodnie z nimi pacjenci mogą występować do wojewódzkich komisji orzekających o ustalenie odszkodowania za niewłaściwe leczenie. Suma ubezpieczenia wynosiłaby nie mniej niż 300 tys. zł (z uwagi na to, że jest to maksymalna wysokość świadczenia w przypadku śmierci pacjenta) i byłaby uzależniona od liczby łóżek w szpitalu i sumy ubezpieczenia w odniesieniu do jednego łóżka, która wynosi nie mniej niż 1 tys. zł.(PAP)

mbo/ abr/ gma/