Pismo skierowano także do ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła. Podpisało się pod nim sześć organizacji, zasiadających w RDS, między innymi NSZZ "Solidarność", Konfederacja Lewiatan. Brak jest podpisu Pracodawców RP. Na czwartek 19 października 2017 roku zwołano nadzwyczajne prezydium Rady Dialogu Społecznego.

Specjalny zespół do spraw systemowych rozwiązań finansowych w ochronie zdrowia, przyszłości kadr medycznych i sposobu ich wynagradzania powołał w poniedziałek 16 października 2017 roku minister zdrowia. Zespół jest pokłosiem rozmów premier Szydło z protestującymi lekarzami rezydentami; premier zaproponowała wówczas, by protestujący wraz z rządem przystąpili do wspólnych prac nad ich postulatami, lekarze odmówili jednak udziału w jego pracach. W ocenie protestujących, ostateczne decyzje w sprawie finansowania służby zdrowia nie zależą od osób, które wezmą udział w pracach tego zespołu.

We wtorek 16 października 2017 roku odmowę uczestnictwa w zespole zadeklarowała też strona społeczna RDS.
- W naszej ocenie nie ma logicznego uzasadnienia dla decyzji powołania przez ministra zdrowia dodatkowego zespołu do spraw systemowych rozwiązań finansowych w ochronie zdrowia, przyszłości kadr medycznych i sposobu ich wynagradzania poza strukturą RDS. Jest to próba przeniesienia dyskusji poza przestrzeń dedykowaną dla podejmowania tego typu wyzwań, którą jest RDS - czytamy w liście, skierowanym do premier i ministra.

"Nasz apel oznacza również odmowę przystąpienia do prac w kierowanym przez panią wiceminister Józefę Szczurek-Żelazko zespole do spraw systemowych rozwiązań finansowych w ochronie zdrowia, przyszłości kadr medycznych i sposobu ich wynagradzania" - dodano.

Partnerzy społeczni RDS podkreślili, że oczekują podjęcia próby rozwiązania kwestii finansowania całego systemu ochrony zdrowia oraz problemu niskich płac pracowników służby zdrowia. Zaznaczyli również, że oczekują rozpoczęcia w tej sprawie prac w zespole problemowym ds. usług publicznych RDS z udziałem przedstawicieli Porozumienia Rezydentów OZZL.

"Prace te powinny również obejmować prace nad nowelizacją ustawy z 8 czerwca 2017 roku o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Przyjęcie takiej formuły byłoby zgodne z zasadami prowadzenia dialogu społecznego w Polsce" - zaznaczono w piśmie do premier.


Na temat ustawy o minimalnych wynagrodzeniu w podmiotach leczniczych czytaj w bezpłatnym e-booku>>>


Pierwsze spotkanie powołanego przez ministra Radziwiłła zespołu zaplanowano na 20 października 2017. Zespół ma zakończyć prace do 15 grudnia 2017 roku. W jego skład wejdą przedstawiciele: Ministerstwa Rozwoju i Finansów, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Cyfryzacji, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Zdrowia.

Do udziału w pracach zespołu zaproszono też przedstawicieli Naczelnej Rady Lekarskiej, Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, Porozumienia Rezydentów OZZL, Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy, Forum Związków Zawodowych, Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność", Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych, organizacji pacjentów działających w ramach inicjatyw: Dialog dla Zdrowia, Obywatele dla Zdrowia i Razem dla Zdrowia.

 [-DOKUMENT_HTML-]

Rezydenci protestują od 2 października 2017, część z nich prowadzi protest głodowy w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Warszawie; we wtorek 16 października 2017 roku do protestu dołączyło siedmioro lekarzy rezydentów w Szczecinie. Protestujący chcą by lekarz rezydent zarabiał 1,05 średniej krajowej od teraz, domagają się wzrostu nakładów na służbę zdrowia i powołania zespołu do renegocjacji przepisów ustawy o minimalnym wynagrodzeniu. (pap)