Tegoroczne obchody Dnia Kobiet skupiały się - z inicjatywy Parlamentu Europejskiego - na walce z przemocą wobec pań. Raport opublikowany przez Agencję Praw Podstawowych UE wskazuje, że 67 procent Europejek nigdy nie zgłosiło przypadków przemocy ze strony partnera policji ani żadnej innej organizacji.

Potwierdza to wicedyrektor PARPA.
- Problem polega na tym, jak dotrzeć do osób doświadczających przemocy w rodzinie, ponieważ niewielka cześć z nich przyjdzie sama po pomoc - podkreśliła wicedyrektor Łukowska. Dlatego, według niej, tak istotna jest rola lekarza w systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Łukowska podkreśliła, że oprócz ewidentnych objawów przemocy fizycznej - takich jak siniaki, złamania - lekarze powinni zwracać też większą uwagę np. na obniżoną odporność kobiety, co może wiązać się z chronicznym stresem wynikającym z doświadczania każdego rodzaju przemocy, także np. psychicznej.

- Kobiety doświadczające przemocy bardzo często skarżą się na różnego rodzaju dolegliwości somatyczne, takie jak przewlekłe bóle głowy, bóle żołądka, trudności z zasypianiem i w wielu przypadkach proszą lekarza o jakieś leki, na przykład nasenne. Lekarz nie powinien tylko czekać, aż pacjentka sama powie o przemocy, ale powinien być bardzo uważny, i z własnej inicjatywy, jeżeli go coś zaniepokoi, powinien dopytać się o sytuację kobiety - zaznaczyła.

Podkreśliła, że znowelizowana w 2010 roku ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie nałożyła na pracowników ochrony zdrowia szczególne zadania związane z podejmowaniem interwencji w sytuacji podejrzenia przemocy w rodzinie i włączyła lekarzy w prace zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy działających w każdej gminie.

Lekarze w sytuacji podejrzenia przemocy powinni uruchomić procedurę "Niebieskiej Karty", a także wystawić pacjentowi bezpłatne zaświadczenie o rodzaju uszkodzeń ciała oraz poinformować go o możliwościach uzyskania pomocy i wsparcia.

- Niestety lekarze nadal nie mają wiedzy na temat "Niebieskiej Karty" lub nie chcą korzystać z tego rozwiązania - oceniła. Dlatego PARPA wspólnie z resortem zdrowia w 2013 roku rozpoczęła kampanię "Lekarzu, reaguj na przemoc!". Uruchomiono stronę internetową www.lekarzureagujnaprzemoc.pl a do placówek ochrony zdrowia trafiły materiały edukacyjne nt. roli lekarza w systemie przeciwdziałania przemocy. (pap)