- To niezwykle dla mnie poruszająca chwila, że mogłem odznaczyć wybitnego, absolutnie wybitnego, przedstawiciela nie tylko polskiej nauki, (ale i) światowej nauki; że mogłem odznaczyć wybitnego akademika, długoletniego szefa Katedry Farmakologii Akademii Medycznej w Krakowie - powiedział prezydent podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim.

Do najważniejszych osiągnięć naukowych profesor Gryglewskiego - podaje Fundacja na rzecz Nauki Polskiej - należy odkrycie prostacykliny. Prostacyklina została odkryta w 1976 roku przez polsko-brytyjski zespół, do którego należał między innymi profesor Gryglewski. Za to odkrycie John Vane, Sune Bergstroem i Bengt Samuelsson otrzymali w roku 1982 Nagrodę Nobla w dziedzinie fizjologii lub medycyny.

Order Orła Białego jest najwyższym orderem Rzeczypospolitej Polskiej. Jest nadawany za znamienite zasługi zarówno cywilne, jak i wojskowe, położone w czasie pokoju lub wojny, dla chwały i pożytku Rzeczypospolitej Polskiej. Został ustanowiony w roku 1705 i odnowiony przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustawą z dnia 4 lutego 1921 roku.(pap)