Jak poinformował rzecznik podlaskiego NFZ Adam Dębski, w najbliższych dniach do świadczeniodawców zostaną wysłane propozycje ugód w tej sprawie. Wiadomo, że Fundusz nie zapłaci za wszystkie nadwykonania, nie zdradza też za jaką część świadczeń chce zapłacić szpitalom.

 

Ugoda oznacza, że szpital godzi się przyjąć oferowaną kwotę i rezygnuje z dalszych roszczeń na drodze sądowej. Szpital będzie się mógł zgodzić na kwotę proponowaną przez NFZ, albo nie.

 

48,7 mln zł - to kwota, o którą szpitale przekroczyły kontrakty na 2011 r.; to nieco więcej niż za 2010 r. Wówczas nadwykonania przekroczyły 41 mln zł. Najwięcej nadwykonań w 2011 r. było na oddziałach chirurgii ogólnej, chorób wewnętrznych oraz pediatrii. Były jednak także świadczenia, gdzie kontrakty nie zostały wykonane, np. na chirurgii dziecięcej, hematologii i ortopedii dziecięcej. Wartość niewykonanych to 5 mln zł.

 

To, ile Fundusz zapłaci szpitalom za świadczenia wykonane ponad umowami, będzie zależało od możliwości finansowych NFZ. NFZ deklaruje, że nawet w 100 proc. zapłaci za niektóre procedury w kardiologii, neonatologii i intensywnej terapii, onkologii - w tym za najdroższe terapie lekowe. Mniej pieniędzy będzie za prostsze zabiegi i leczenie, które nie wymaga od szpitali ponoszenia dużych kosztów - tłumaczy Dębski.

 

Za 2010 r. podlaskie szpitale wykonały świadczenia ponad umowami z NFZ na sumę 41 mln zł. Średnio placówki dostały w drodze ugód 40 proc. dochodzonych kwot. Ugody zawarto ze wszystkimi świadczeniodawcami. Jak informował wcześniej Fundusz, wypłacono 17,3 mln zł.

 

W Sądzie Apelacyjnym w Białymstoku trwa cywilny proces z powództwa szpitala w Grajewie, który domaga się od NFZ zapłaty 1,4 mln zł za świadczenia medyczne wykonane w 2009 roku ponad limit. Grajewski szpital jako jedyny w regionie zdecydował się dochodzić swoich pieniędzy na drodze sądowej. Sąd pierwszej instancji nakazał NFZ w lutym 2011 r. wypłatę szpitalowi 350 tys. zł. Od wyroku odwołały się obie strony. Sprawa jest w toku.

 

Kontrakty przekroczyły też w 2011 r. inni - niż szpitale - świadczeniodawcy: lekarze specjaliści, stomatolodzy. Łączna suma tych nadwykonań to 15,7 mln zł. Fundusz deklaruje, że opłaci głównie te świadczenia, które wymagały specjalistycznych badań czy nawet zabiegów. Nie podaje, jaką część tych nadwykonań opłaci. Wiadomo, że ogółem propozycje ugód ws. nadwykonań trafią do kilkuset świadczeniodawców w regionie; wiadomo też, że nie do wszystkich.

 

"Opłacone zostaną również świadczenia nielimitowane w zakresie programów profilaktycznych, a także dializ i leczenia dojelitowego i pozajelitowego" - poinformował Dębski.(PAP)

 

kow/ itm/