Jak powiedział PAP rzecznik Naczelnej Izby Aptekarskiej Eugeniusz Jarosik, chodzi o rozporządzenie ws. recept, przygotowywane przez Ministerstwo Zdrowia. Wyjaśnił, że jego obecna treść nie jest zgodna z oczekiwaniami aptekarzy. Podkreślił, iż aptekarze nie znają treści rozporządzenia ws. umów z NFZ, które - zgodnie z ustawą refundacyjną - muszą podpisać, by móc sprzedawać leki refundowane w 2012 r.

 NRA podkreśla, że podpisywanie umów z NFZ będzie możliwe dopiero po przyjęciu zasady, że każdemu ubezpieczonemu w ramach jego uprawnień, niezależnie od błędów formalnych na recepcie, przysługuje lek refundowany. Według NRA, obecny projekt rozporządzenia nie zabezpiecza konstytucyjnych uprawnień pacjentów do otrzymania leków refundowanych oraz nie zapewnia aptekom przysługującego im prawa do zwrotu refundacji za leki wydawane z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego.

 Wiceprezes NRA Krzysztof Przystupa powiedział PAP, że aptekarze negocjują z MZ. Czekamy na przedstawienie przez ministerstwo nowego rozporządzenia - dodał.

 Według informacji PAP w Ministerstwie Zdrowia przygotowywane jest nowe rozporządzenie dotyczące recept na leki refundowane, ma ono zostać zaprezentowane w najbliższych dniach.

 Pierwszy projekt rozporządzenia MZ przedstawiło w połowie listopada. Nowe przepisy przewidują, że od stycznia po lewej stronie recepty będzie wpisywana nazwa leku, natomiast po prawej stronie znajdzie się informacja o odpłatności pacjenta: 100 proc., 50 proc., 30 proc. odpłatności. Dla leków wydawanych bezpłatnie będzie wpisywane oznaczenie B, dla wydawanych za odpłatnością ryczałtową - R. Dotychczasowe wzory recept będą mogły być stosowane do 30 czerwca 2012. Przepisy dotyczące kontroli wystawiania recept zostały ujednolicone z zapisami ustawy refundacyjnej.

 Przeciwko temu rozporządzeniu, a także przepisom z ustawy refundacyjnej protestuje także Naczelna Rada Lekarska. W miniony piątek NRL podjęła uchwałę, że od 1 stycznia wszyscy lekarze i dentyści będą wypisywali tylko recepty pełnopłatne, także na leki refundowane przez NFZ. Lekarze mają zaprzestać określania uprawnień pacjentów do leków refundowanych oraz nie wpisywać odpłatności. Na recepcie chcą umieszczać natomiast adnotację: Refundacja leku do decyzji NFZ. Podkreślają, że cofnięcie tego postanowienia NRL może spowodować tylko zmiana przepisów ustawy refundacyjnej, dotyczących karania lekarzy za wypisywanie osobom nieuprawnionym recept na leki finansowane przez NFZ.

 Prezes NRL Maciej Hamankiewicz powiedział w środę PAP, że resort zdrowia ma przedstawić 16 grudnia Naczelnej Radzie Lekarskiej propozycję zmian w przepisach dotyczących wypisywania recept na leki refundowane.

 14 grudnia tymi kwestiami ma zająć się sejmowa komisja zdrowia. (PAP)

 pro/ bos/ gma/