Na portalu umieszczone są informacje dotyczące opieki zdrowotnej w Polsce, pozostałych krajach UE oraz EFTA.

NFZ informuje, że na portalu znajdują się zagadnienia budzące największe zainteresowanie dotyczące, m.in: zasad korzystania ze świadczeń zdrowotnych podczas pobytu w innym państwie członkowskim i dokumentów do tego uprawniających.

Można znaleźć także informacje w sprawie zasad zwrotu kosztów leczenia w przypadku korzystania ze świadczeń za granicą bez wymaganego dokumentu, rozliczeń kosztów świadczeń zdrowotnych, zasad korzystania z leczenia planowanego w państwach UE i EFTA.

W nawigacji po serwisie i uzyskaniu pożądanych informacji pomoże wirtualny asystent, a formularze kontaktowe mają ułatwić osobom zainteresowanym kontakt z NFZ. Informacja o zasadach korzystania z leczenia w Polsce dostępna jest w pięciu wersjach językowych - angielskiej, francuskiej, niemieckiej, hiszpańskiej i włoskiej. (PAP)