Powołany w NFZ zespół dokonuje analizy dostępności świadczeń i czasu oczekiwania pacjentów. Przygotowuje też rozwiązania w zakresie organizacyjno-prawnym. oraz pracuje nad usprawnieniem sposobu informowania pacjentów o dostępności świadczeń.

W małopolskim oddziale Funduszu w styczniu został powołany zespół ds. kolejek, który jest do dyspozycji Ministerstwa Zdrowia oraz uczestniczy w prowadzonych analizach i opracowaniu koncepcji udoskonalenia systemu kolejkowego.  Małopolski oddział Funduszu od lat monitoruje dane przesyłane przez placówki medyczne.

W roku 2013 we wszystkich poradniach specjalistycznych w województwie małopolskim przeprowadzona została kontrola, podczas której sprawdzano m.in., czy każda placówka prowadzi należyty system rejestracji pacjentów i zapisu do kolejek. Kontrola wykazała, że świadczeniodawcy w większości prowadzą system kolejkowy prawidłowo, chociaż niektórzy wciąż nie pamiętają o konieczności kwalifikacji pacjentów na stany pilne i stabilne. Podczas kontroli pojawiał się także problem utrudnień w rejestracji dla pacjentów.

Zgodnie z Ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz z rozporządzeniem ministra zdrowia (w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych”) placówki, które mają kontrakt z NFZ, są zobowiązane do sprawozdawania czasu i liczby oczekujących na świadczenia.

Z kolei centrala NFZ tworzy centralny wykaz, zawierający informacje o liczbie osób oczekujących na świadczenia opieki zdrowotnej i o średnim czasie oczekiwania w poszczególnych województwach.

Premier Donald Tusk zapowiedział w ubiegły piątek, że w marcu zostanie zaprezentowany harmonogram działań, które mają doprowadzić do skrócenia kolejek do lekarzy i świadczeń zdrowotnych. "Szczególnie intensywnie będziemy pracowali, jeśli chodzi o kwestie onkologiczne" - podkreślił Tusk. Dodał, że objął nieformalny patronat nad tymi pracami. (pap)