Jak podał urząd marszałkowski w poniedziałkowym komunikacie, budżet mazowieckiego oddziału NFZ na 2013 r. zostanie uzupełniony o dodatkowe 256 mln zł - Mazowsze nie odnotuje spadku środków w stosunku do tegorocznego finansowania, ale będzie też jedynym regionem, który nie odnotuje wzrostu na poziomie pozostałych województw. Według urzędu, w kasie mazowieckiego NFZ będzie wciąż brakowało ok. 280 mln zł.

"Uruchomienie środków z funduszu zapasowego to oczywiście dobra wiadomość dla mazowieckiej służby zdrowia i jej pacjentów. Jednakże zaproponowane 256 mln zł jest tylko kroplą w morzu potrzeb. Środki te zagwarantują jedynie świadczenie usług medycznych na minimalnym poziomie" - podkreślił Struzik.

"Niestety nie pokryją rzeczywistych potrzeb mazowieckich szpitali i przychodni, które ciągle będą większe aż o 524 mln zł. Doceniamy podjęte kroki, mające na celu uzdrowienie mazowieckiej służby zdrowia, ale apelujemy o dodatkowe środki. Tak, aby Mazowsze mogło w 2013 r. zapewnić swoim pacjentom przyzwoity standard usług medycznych" – dodał marszałek.

Prezes NFZ Agnieszka Pachciarz poinformowała w ubiegłym tygodniu, że NFZ uruchamia dodatkowe pieniądze na świadczenia zdrowotne. Z funduszu zapasowego dodatkowo na świadczenia zostanie przeznaczone ponad 416,9 mln zł. Plan podziału środków z funduszu zapasowego zyskał już akceptację ministerstwa zdrowia. Część środków zostanie uruchomiona w 2012 roku, cześć w 2013 roku.

"Uruchomienie dodatkowych środków pozwoli na zwiększenie dostępności do świadczeń zdrowotnych w 2012 r. w tych obszarach, w których występuje zwiększone zapotrzebowanie. Umożliwi to także zabezpieczenie nakładów na świadczenia w województwie mazowieckim na poziomie obecnego planu finansowego na 2012 r." - powiedziała dziennikarzom Pachciarz.(PAP)

pro/ pz/ mow/