- Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień nie są objęte siecią. Szpitale psychiatryczne obecnie zostają na takich samych zasadach. Będą kontraktowane. W tej chwili przedłużyliśmy z nimi umowy do połowy przyszłego roku - wyjaśnił dyrektor Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Piotr Bromber.

W województwie lubuskim dotyczy to szpitali psychiatrycznych w Międzyrzeczu/Obrzycach i Ciborzu.

Dyrektor lubuskiego NFZ dodał, że kontraktowanie tych lecznic pozostanie na dotychczasowych zasadach i przypomniał, że tzw. sieć szpitali, czyli system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, jest tylko jednym z instrumentów.
- Będziemy wykorzystywali dotychczasowe instrumenty, jakimi są konkursy i rokowania - zapewnił.

- Po publikacji listy szpitali sieciowych dokonamy dodatkowej analizy ewentualnych braków w dostępności do świadczeń i będziemy uruchamiali konkursy uzupełniające – zaznaczył szef lubuskiego oddziału NFZ.

W Lubuskiem w sieci znalazło się 20 lecznic – najwięcej, głównie powiatowych, w grupie obejmujących szpitale I stopnia, czyli najniższego. W grupie II stopnia jest Szpital Międzyrzecki i Lubuskie Centrum Ortopedii w Świebodzinie.

Natomiast w grupie III są szpital „Medinet” w Nowej Soli, Wojewódzki Szpital Kliniczny w Zielonej Górze, Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp., Wielospecjalistyczny Szpital w Nowej Soli. Trzy ostatnie podmioty działają w formie samorządowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością.

W sieci zdefiniowane jako szpitale o poziomie ogólnopolskim znalazły się dwie lubuskie lecznice: 105. Szpital Wojskowy w Żarach i SP ZOZ MSWiA w Zielonej Górze. Jeden podmiot został zakwalifikowany do poziomu pulmonologicznego - Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno-Kardiologiczny w Torzymiu.

- Istota polega na tym, żeby każdy powiat w województwie lubuskim miał szpital w sieci i tak też się stało bez względu na to, czy są to szpitale samorządowe w postaci spółek, czy w postaci SPZOZ-ów czy to w postaci spółek prywatnych, jaką jest grupa Nowy Szpital – tutaj gradacji nie było. Najważniejsza rzeczą dla nas jest zabezpieczenie Lubuszan i zabezpieczenie ich bezpieczeństwa zdrowotnego – mówił w środę 28 czerwca 2017 roku na konferencji prasowej wicewojewoda lubuski Robert Paluch.

 [-DOKUMENT_HTML-]

- Korzyści z sieci szpitali to dla pacjenta przede wszystkim koordynacja działań i kompleksowość leczenia (…) a z punktu widzenia zarządzających szpitalami to przede wszystkim stabilność finansowa. Przed nami jeszcze etap dyskusji i wyliczeń co do ryczałtu. Ten ryczałt da stabilność. Z punktu widzenia zarządzających jest to bardzo duża wartość dodana – mówił Bromber.

Wykaz szpitali zakwalifikowanych do sieci w każdym województwie ogłoszono we wtorek 27 czerwca 2017. Do 26 września 2017 wykazy te zostaną uzupełnione o podmioty lecznicze, które powstaną w wyniku połączenia dwóch lub więcej podmiotów. Wykazy będą obowiązywały od 1 października 2017 do 30 czerwca 2021 roku.

Nowa struktura finansowania lecznictwa szpitalnego zacznie obowiązywać od początku października 2017. (pap)