"Radni podjęli uchwałę o przekazaniu nieruchomości w formie darowizny na cele oświatowe" - poinformowała rzecznik zarządu woj. lubuskiego Mirosława Dulat.

Przekazanie obiektów w formie darowizny zwolni samorząd województwa z ponoszenia kosztów ich utrzymania, czyli m.in. z podatku od nieruchomości, ubezpieczenia, ochrony, co pochłaniało ok. 200 tys. zł rocznie z budżetu województwa.

W styczniu prezydent Gorzowa Wlkp. Tadeusz Jędrzejczak wysłał do marszałek woj. lubuskiego Elżbiety Polak pismo z prośbą o przekazanie budynków jako darowizny, tak by mógł tam działać zespół szkół technicznych o profilu mechaniczno-elektrycznym.

Władze województwa próbowały sprzedać nieruchomości od 2008 roku, jednak nikt nie przystąpił do ogłaszanych przetargów.

Ostatni przetarg ustny przeprowadzono w marcu, także ze skutkiem negatywnym. Cena wywoławcza wynosiła wtedy 13 260 000 zł i została obniżona o ok. 30 proc. od wartości nieruchomości. (PAP)