Dodała, że szpitale na pierwszym, drugim i trzecim poziomie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia (PSZ) uzgodniły także kwoty finansowania nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, którą zapewnią pacjentom od 1 października 2017 roku. Jak informuje, w ostatnim kwartale 2017 roku do szpitali w sieci trafi 551 mln zł na finansowanie świadczeń w ramach ryczałtu.

Leder zwraca uwagę, że szpitale w sieci od 1 października 2017 będą rozliczały koszty świadczeń zdrowotnych udzielonych w ramach umów sieciowych w formie ryczałtowej. Wysokość ryczałtu została wyliczona na podstawie liczby i struktury świadczeń wykonanych przez szpital w 2015 roku, ale według taryf i wskaźników obowiązujących w dniu wejścia w życie sieci szpitali.

- Warto przypomnieć, że od 1 lipca 2017 roku NFZ dokonał waloryzacji o dwa procent świadczeń realizowanych między innymi w leczeniu szpitalnym, ambulatoryjnej opiece specjalistycznej, a także stawek bazowych w szpitalnych oddziałach ratunkowych i izbach przyjęć - poinformowała Leder.

 [-DOKUMENT_HTML-]

Jak przypomina rzeczniczka, finansowanie ryczałtowe obejmuje łącznie wszystkie profile, rodzaje i zakresy, w których szpital udziela świadczeń w ramach PSZ, czyli między innymi oddziały szpitalne, leczenie w poradniach specjalistycznych. Część świadczeń będzie finansowana odrębnie – ze względu na konieczność zapewnienia odpowiedniej ich dostępności - i rozliczana na dotychczasowych zasadach. Będą to porody, endoprotezoplastyka kolana i biodra oraz świadczenia wykonywane w ramach pakietu onkologicznego.

Według łódzkiego NFZ, w sieci szpitali w Łódzkiem jest 36 placówek na sześciu różnych poziomach zabezpieczenia: ogólnopolskim, I, II, III, pulmonologicznym i onkologicznym. (pap)