Dyspozytornia powstanie w Samodzielnym Publicznym Pogotowiu Ratunkowym (SPPR) w Krośnie. Będzie odpowiedzialna za dysponowanie zespołów ratownictwa medycznego na terenie powiatów: krośnieńskiego, jasielskiego, strzyżowskiego, dębickiego, ropczycko-sędziszowskiego oraz miasta Krosna.

Jak podkreśliła rzeczniczka wojewody podkarpackiego Małgorzata Oczoś-Błądzińska, uruchomienie skoncentrowanej dyspozytorni znacznie skróci czas oczekiwania na pomoc medyczną i w efekcie wpłynie na podwyższenie bezpieczeństwa mieszkańców, zwłaszcza na terenach o małej gęstości zaludnienia, gdzie zespoły ratownictwa medycznego muszą pokonać duże odległości.

- Obecnie, aby wysłać karetkę z innego powiatu, dyspozytor musi mieć zgodę lekarza koordynatora z Centrum Powiadamiania Ratunkowego, działającego w urzędzie wojewódzkim – wyjaśniła Oczoś-Błądzińska.

Skoncentrowana dyspozytornia będzie dysponować dwudziestoma karetkami rozlokowanymi w rejonie. Ponadto dyspozytorzy będą mieli informacje, które karetki znajdują się w bazach, i na miejsce zgłoszenia będą mogli wysłać tę znajdującą się najbliżej. Zdecydują także, jaki typ karetki wysłać, czy specjalistyczną czy podstawową, np. do pomocy w wypadkach drogowych z większą liczbą poszkodowanych.

Dyrektor SPPR w Krośnie Andrzej Jurczak powiedział, że dyspozytornia rozpocznie działanie, gdy dyspozytornie w kraju otrzymają ujednolicony, zintegrowany system teleinformatyczny, czyli System Wspomagania Dowodzenia. Chodzi o to, aby była odpowiednia sieć teleinformatyczna dla numeru alarmowego 112 oraz system łączności radiowej i komórkowej. System pozwoli między innymi na pełną synchronizację i zintegrowanie wszystkich dyspozytorni w kraju, ale przede wszystkim umożliwi szybkie, np. dzięki nawigacji, która w nieznanym terenie pokieruje karetkę na miejsce zdarzenia.

Jurczak zapewnił, że na razie dyspozytornia medyczna w Krośnie udziela pomocy mieszkańcom; wspomaga także, w razie konieczności, sąsiednie powiaty.

Porozumienie w sprawie utworzenia skoncentrowanej dyspozytorni medycznej w Krośnie podpisali dyrektorzy: ZOZ-ów w Dębicy i w Ropczycach, Szpitala Specjalistycznego w Jaśle, SP ZOZ w Strzyżowie oraz SPPR w Krośnie.

Na jej uruchomienie i dostosowanie pomieszczeń wojewoda podkarpacki przekazał w 2011 roku 230 tys. zł w ramach rezerwy celowej budżetu państwa. Z tego 50 tys. zł przeznaczono na sprzęt komputerowy, wyposażenie pomieszczeń stanowisk dyspozytorów medycznych, a 180 tys. zł przeznaczono na prace adaptacyjno-budowlane, wyposażenie oraz niezależne zasilanie.

Około 200 tys. zł SPPR otrzymało na ten cel od marszałka województwa.

Podobna skoncentrowana dyspozytornia medyczna została utworzona 31 stycznia 2014 w Rzeszowie. Obsługuje teren czterech powiatów: rzeszowskiego, łańcuckiego, niżańskiego, leżajskiego oraz miasto Rzeszów. Do końca roku na terenie woj. podkarpackiego mają powstać jeszcze trzy tego typu dyspozytorni: w Mielcu, Przemyślu i Sanoku. (pap)