Takie dane po zakończeniu godzin pracy urzędu miasta podał jego rzecznik Włodzimierz Tutaj. Jak dodał, akces do programu zgłosiły dwie kliniki z Warszawy, dwie z Łodzi oraz po jednej z Katowic i Białegostoku.

Władze miasta zakładały, że zapisane w programie dofinansowanie zabiegu zapłodnienia pozaustrojowego w wysokości 3 tys. zł otrzyma w tym roku 36 par, w budżecie zaplanowano na ten cel 110 tys. zł.

„Spora liczba zainteresowanych pokazuje, że jest zapotrzebowanie na taki program zdrowotny. Dla niektórych być może termin był zbyt krótki, koniec roku jest też dla wielu rodzin trudnym finansowo okresem, a wiadomo, że dofinansowanie to tylko część potrzebnej kwoty. Te dane będą dla nas też cenną wskazówką podczas planowania programu w kolejnych latach” – skomentował Tutaj.

Jego zdaniem weryfikacja wniosków i inne procedury poprzedzające wypłaty potrwają najdalej do połowy grudnia.

Ubiegające się o dofinansowanie pary muszą pozostawać w związku małżeńskim i co najmniej od roku być zameldowane w Częstochowie. Wymagany wiek kobiety to 20-37 lat, według rocznika urodzenia. Pary muszą też mieć za sobą wcześniejsze leczenie niższego rzędu, które zakończyło się niepowodzeniem albo mieć bezpośrednie wskazania do zapłodnienia pozaustrojowego.

Kwalifikację i wykonanie zabiegu przeprowadzi klinika bądź kliniki wybrane w konkursie. Osoby, które spełnią wymogi formalne, zostaną poinformowane o terminie odbioru karty do programu, która będzie podstawą do kwalifikacji i wykonania zabiegu.

Program Zdrowotny „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Częstochowy w latach 2012–2014" Rada Miasta Częstochowy przyjęła 18 października. Jako podstawę prawną radni wskazali ustawę o samorządzie gminnym z 8 marca 1990 r. oraz ustawę o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z 27 sierpnia 2004 r.

Program zakłada, że w czasie jego realizacji - trzech lat - z dofinansowania procedury zapłodnienia pozaustrojowego skorzysta 160 częstochowskich małżeństw.(PAP)