Ośrodek Diagnostyczno-Leczniczo-Rehabilitacyjny dla Osób Niesłyszących i Niedosłyszących „Cochler Center” powstał 14 lipca 1993 r. na Ochocie w Warszawie. Był to wtedy pierwszy w Polsce i drugi w Europie ośrodek zajmujący się kompleksowo leczeniem wad słuchu.

Na jego bazie w Kajetach pod Warszawą w 2012 r. powstało Światowe Centrum Słuchu, jedyna taka placówka na świecie.
Podczas poniedziałkowej uroczystości w Kajetanach szef centrum, prof. Skarżyński, wspominał, że wpadł na pomysł utworzenia ośrodka leczenia wad słuchu w 1992 r., gdy przeprowadził pierwszą w Polsce operację leczenie całkowitej głuchoty za pomocą implantów ślimakowych.

"Zależało mi na tym, żeby nie było to jednorazowe osiągnięcie, lecz początek nowej jakości leczenia wad słuchu w Polsce" – podkreślił specjalista. Dodał, że wraz ze swym zespołem chciał pokazać światu, że „my Polacy, nie jesteśmy gorsi i potrafi od podstaw zbudować nowoczesna placówkę, a potem umiejętnie nią zarządzać”.

W 1996 r. ośrodek przekształcono w Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu. Rok później rozpoczęto budowę nowej siedziby Instytutu w Kajetanach pod Warszawą. W 1998 r. w ośrodku przeprowadzono operację wszczepienia tzw. implantów pniowych. Polska była wtedy czwartym krajem na świecie, w którym przeprowadzono taki zabieg.
Według prof. Skarżyńskiego to było przełomowe osiągnięcie, ponieważ okazało się, że możliwa i bezpieczna jest stymulacja struktur w obrębie centralnego układu nerwowego.

W 2003 r. przy Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu już w nowej siedzibie powstało Międzynarodowe Centrum Słuchu i Mowy. „To był kolejny krok, by zwiększyć zarówno potencjał naukowy ośrodka, jak i jego bazę kliniczną, żeby poprawić wczesne wykrywanie, leczenie i rehabilitacje zaburzeń słuchu” - powiedział PAP prof. Skarżyński.

W Międzynarodowy Centrum Słuchu i Mowy zaczęto wykonywać najwięcej na świecie operacji poprawiających słuch. W 2004 r. przeprowadzono w nim pierwszą na świecie operację leczenia częściowej głuchoty u dziecka. Było to dwa lata po tym, jak również po raz pierwszy na świecie wykonano także operację u osoby dorosłej.

W 2008 r. prof. Skarżyński przeprowadził pierwszą na świecie operację wszczepiania jednemu pacjentowi dwóch implantów pniowych. Dokonał tego u chorego, który stracił słuch po usunięciu guzów nowotworowych.

Wtedy również nie było pewności, czy obustronna stymulacja pnia mózgu będzie korzystna. Okazała się jednak kolejnym sukcesem. Pacjent, który jest zawodowym muzykiem, po tej operacji nagrał swą trzecia płytę (pierwszą wydał przed chorobą, a drugą po wszczepieniu do pnia mózgu pierwszego implantu).
W 2012 r. Międzynarodowe Centrum Słuchu i Mowy przekształcono w Światowe Centrum Słuchu (World Hearing Center - WHC). Powstało ono w nowym, czteropoziomowym budynku o powierzchni 20 tys. m kw.

Centrum wyposażone jest w specjalistyczną aparaturę badawczą, pracownie do badań klinicznych i naukowych, izbę przyjęć i blok operacyjny wraz z oddziałem pooperacyjnym i szpitalnym, laboratorium, centrum treningu operacyjnego oraz multimedialne centra konferencyjne. Można tu przeprowadzać szkolenia specjalistów z obszaru kilku działów medycyny, inżynierii klinicznej, fizyki, akustyki, biocybernetyki i logopedii.

W Kajetanach szkoliło się już 3 tys. specjalistów z całego świata.