Formalne bariery, papierologia, wzajemna nieufność - współpraca samorządu z organizacją pozarządową wcale nie musi tak wyglądać. Możliwe są rozwiązania, które uczynią współdziałanie obu sektorów bardziej efektywnym.

Gmina Radlin zdecydowała się zlecić lokalnemu stowarzyszeniu prowadzenie Izby Regionalnej - instytucji, która ma się zajmować krzewieniem kultury regionu. Z pomysłem otwarcia takiego miejsca Radlińskie Towarzystwo Kulturalne nosiło się od lat, a o sprawę dopytywali i zabiegali sami mieszkańcy.

"Istniała oddolna potrzeba zebrania pamiątek i uruchomienia lokalnej izby pamięci. Ale takie obiekty muszą prowadzić ludzie z pasją, samorząd by się tego nie podjął. W takiej sytuacji idealne okazało się zlecenie prowadzenia instytucji" - mówi Monika Kubisz, która doradzała gminie w zastosowaniu tej procedury.

Zlecanie instytucji to typ zlecenia, w którym organizacji pozarządowej można powierzyć prowadzenie trwałej instytucji, świadczącej usługi na rzecz lokalnej społeczności. To jedno z kilku rozwiązań, które zdaniem ekspertów z Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku mogą ułatwić współpracę samorządów z organizacjami pozarządowymi. Wszelkie wskazówki i realne narzędzia zostały zebrane w Modelu Kontraktowania Usług Społecznych.

Gmina Radlin to przykład na to, że zlecenie organizacji pozarządowej prowadzenia instytucji jest nie tylko prawnie możliwe, lecz także realne. Izba Regionalna została już uroczyście otwarta, a lada moment rozstrzygnięty ma być konkurs na prowadzenie instytucji w przyszłym roku. Na dodatek wieloletni program współpracy z organizacjami pozarządowymi, którym mają się zająć nowo wybrani radni, daje ngo perspektywę na wieloletnie kontraktowanie.

"To był pierwszy raz, kiedy gmina Radlin zdecydowała się na zlecenie NGO zadania w tej formie. Powołanie do życia izby było dobrą okazją do przetestowania Modelu" - mówi Monika Kubisz.

Model Kontraktowania Usług Społecznych został opracowany w ramach projektu "Od partnerstwa do kooperacji", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Przygotowali go eksperci ze słupskiego CIO we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim i miastem Ustka, a testuje - kilkanaście samorządów. Jakie rozwiązania proponuje Model? Na jakie problemy odpowiada? Więcej informacji na stronie internetowej: www.zlecaniezadan.pl.

 

Źródło informacji: Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku