Za przyjęciem budżetu głosowało 20 radnych koalicji PO i PSL, a przeciwko łącznie ośmiu radnych; sześciu z PiS i dwóch niezrzeszonych.

To budżet stabilny i zrównoważony, o niskim poziomie deficytu wynoszącym 27 mln zł, ale niełatwy - podkreślił marszałek województwa Olgierd Geblewicz. Jak dodał, w sumie do budżetu województwa w przyszłym roku wpłynie o 38 mln zł mniej.

Zdaniem Geblewicza, Pomorze Zachodnie czeka "wielki wysiłek inwestycyjny" w ramach nowej perspektywy unijnej 2014-2020, przez co regionu nie powinno się zadłużać.

Udało się zachować proinwestycyjny kierunek przy zapewnieniu trwałości instytucjom i gwarancji wykonania istotnych zadań samorządu województwa - podkreślił marszałek.

W nowym budżecie województwa, wydatki majątkowe stanowią prawie 36 proc. wydatków ogółem budżetu.

Najwięcej wydatków zapisano na transport i łączność, to w sumie jego połowa, czyli 346 mln zł, z czego przebudowa i utrzymanie dróg wojewódzkich pochłonie ponad 165 mln zł, a dotacja dla Przewozów Regionalnych na dofinansowanie pasażerskich przewozów kolejowych wyniesie 81 mln zł.

Drugą pozycję zajmują wydatki na administrację i bezpieczeństwo publiczne to 90 mln zł (13 proc. wydatków budżetu). Wydatki na rolnictwo, rybactwo i ochronę środowiska to prawie 61 mln zł (9 proc.), na kulturę, sport i turystyka 53 mln (7,7 proc.), ochroną zdrowia i pomoc społeczna pochłonie ponad 21 mln zł (3,2 proc.), a polityka społeczna i rozwój przedsiębiorczości ponad 26 mln zł (3,8 proc.). Z kolei wydatki na edukację i naukę to ponad 20 mln zł (3 proc.).

W budżecie przewidziano deficyt w wysokości 27 mln zł, a nadwyżkę operacyjną zaplanowano na poziomie prawie 33 mln zł.

"To najgorszy budżet od dziewięciu lat, czyli odkąd zasiadam w sejmiku" - powiedział PAP przewodniczący klubu PiS w sejmiku Paweł Mucha. Jak dodał, jeden z wielu słabych punktów nowego budżetu to brak środków na proinnowacyjne inwestycje, a kolejnym jest znaczne ograniczenie wydatków na ważną w województwie turystykę.

Mucha zwrócił także uwagę, że w nowym budżecie - w porównaniu do ubiegłorocznego - wszystkie wydatki są niższe z wyjątkiem wydatków na administrację, które wzrosły. W budżecie z 2015 r. zapisano na administrację nieco ponad 81 mln zł, a w nowym budżecie kwota ta wzrosła do 90 mln zł.

W porównaniu z budżetem na 2015 r. nowy przewiduje o blisko 60 mln zł mniejsze wydatki na rolnictwo, rybactwo i ochronę środowiska, a także około 19 mln zł mniej na politykę społeczną i rozwój przedsiębiorczości, czy około 22 mln zł mniej na ochronę zdrowia i pomoc społeczną. (PAP)