Projekty współfinansowane z dotychczasowego RPO powinny zostać zakończone do czerwca 2015 r., a rozliczone – w trzecim kwartale 2015 r.

Jak poinformował w czwartek marszałek woj. śląskiego Mirosław Sekuła, w ramach śląskiego RPO podpisano dotąd 4,7 tys. umów o dofinansowanie, przewidujących łączną wartość dofinansowania w kwocie 6,9 mld zł. Wypłacono ponad 5 mld zł, co daje 73 proc. zakontraktowanej kwoty.

„Zakończyła się realizacja prawie 80 proc. projektów z tych, które mają podpisane umowy, co oznacza, że 20 proc. jest w toku i musi być skończone do czerwca przyszłego roku. Teraz jest wyścig, czy na pewno wszystkie pieniądze będą wykorzystane” - powiedział Sekuła.

Niezależnie od zakontraktowanych już unijnych funduszy, w dotychczasowym RPO pojawiają się środki zaoszczędzone w toku realizacji projektów, albo też zwalniane z innych unijnych przedsięwzięć. Tak było np. w przypadku budowy jednego z odcinków Drogowej Trasy Średnicowej - w śródmieściu Gliwic.

Po tym, jak okazało się, że w finansowaniu tego przedsięwzięcia powstała luka, której nie było w stanie pokryć województwo, cały projekt „przeniesiono” z Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Śląskiego na lata 2007-2013 do ogólnopolskiego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ).

Po uzupełnieniu częścią zwolnionych środków finansowania pozostałych powstających odcinków Trasy w Zabrzu i Gliwicach - w regionalnym programie pozostała kwota 196,7 mln zł. Wraz z dodatkowymi oszczędnościami, powstałymi przy realizacji innych wojewódzkich projektów transportowych, pozwoliła ona na dofinansowanie kolejnych inwestycji - z list rezerwowych.

Urząd marszałkowski przejrzał ok. 40 projektów i skonsultował się w ich sprawie z lokalnymi samorządami. Dofinansowanie mogą otrzymywać te, które już się zakończyły oraz te, które są w toku lub przygotowaniu, ale mogą zakończyć się do czerwca 2015 r. Przed dwoma tygodniami dofinansowanie dostało pierwszych 14. Są to inwestycje drogowe w Rudzie Śląskiej, Dąbrowie Górniczej, Mysłowicach, Częstochowie, Myszkowie, Rogoźniku, Golasowicach, Sosnowcu, Rybniku, powiecie raciborskim oraz gliwickim. Łączna wartość dofinansowania to blisko 72 mln zł.

W czwartek Sekuła poinformował o dofinansowaniu kolejnych 10 projektów drogowych - przedsięwzięć w Katowicach, Zabrzu, Sosnowcu, Rybniku, w powiecie gliwickim, a także w gminach Suszec, Kłobuck, Ciasna i Gorzyce. Łączna wartość dofinansowania sięga 55 mln zł.

Spośród 24 wybranych ostatnio projektów drogowych 10 już zakończono, 3 są w trakcie realizacji, natomiast realizacja 11 projektów dopiero się rozpocznie.

Środki dotychczasowego śląskiego RPO są do wydania również w innych dziedzinach. Po podliczeniu wszystkich oszczędności w dziale "turystyka" na przełomie roku ogłoszono kolejny konkurs na projekty w tym zakresie. Łącznie wpłynęło ich 69, obecnie są oceniane.

W podobnym terminie i również dzięki oszczędnościom otwarto kolejny nabór na tzw. projekty rewitalizacyjne. 31 zgłoszonych projektów przeszło już ocenę formalną (z czego 13 warunkowo); obecnie trwa ich ocena merytoryczno-techniczna.(PAP)