Informację o zwiększeniu puli pieniędzy dla jednostek kultury podległych samorządowi woj. opolskiego o blisko 1,7 mln zł przekazano na zorganizowanej w poniedziałek w opolskim urzędzie marszałkowskim konferencji prasowej.

Jak podkreślił członek zarządu woj. opolskiego Grzegorz Sawicki, podjęte przez zarząd decyzje dotyczą nie tylko dodatkowej puli pieniędzy, która będzie przekazana jednostkom obecnie, ale też szeroko rozumianym kierunkom i sposobowi finansowania tych jednostek na kolejne lata. „Niezmiernie się cieszę, że udało się nam ten sposób finansowania wypracować” – zaznaczył Sawicki.

Dodatkowe pieniądze z samorządowego budżetu z puli 1,7 mln zł dostaną: Teatr im. Jana Kochanowskiego, Filharmonia Opolska, Wojewódzka Biblioteka Publiczna, Muzeum Śląska Opolskiego, Muzeum Wsi Opolskiej i Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu. 464 tys. zł z przyznanego 1,7 mln zł przeznaczone ma być na podwyżki płac dla pracowników tych instytucji, zaplanowane od 1 lipca br. Podano, że obecnie średnia pensja pracownika wojewódzkiej instytucji kultury w woj. opolskim waha się od 2 900 do 3 400 zł brutto. Po decyzji o podwyżkach powinna ona wzrosnąć średnio o 150 zł brutto.

Oprócz podwyżek przekazane przez zarząd pieniądze mają być przeznaczone na wkłady własne do realizowanych już projektów oraz inwestycje, np. dokończenie tzw. Modelatorni w Teatrze im. Kochanowskiego; modernizację pomieszczeń Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej przy ul. Kośnego z przeznaczeniem na bibliotekę obcojęzyczną czy remont karczmy w Muzeum Wsi Opolskiej.

Jak podano na konferencji, przyznane w poniedziałek przez zarząd pieniądze to już kolejna transza dodatkowych środków, jakie w tym roku przekazano z budżetu województwa instytucjom kultury. Według planu z początku tego roku instytucje te miały otrzymać z budżetu województwa łącznie ponad 21,9 mln zł. Obecnie, po zwiększeniu środków (w minionych miesiącach w sumie o ponad 3,3 mln zł), dotacja ma stanowić łącznie kwotę prawie 25,3 mln zł.

Marszałek woj. opolskiego Andrzej Buła zaznaczył na poniedziałkowej konferencji, że obecna decyzja o przekazaniu środków m.in. na podwyżki powoduje też zwiększenie wysokości dotacji dla instytucji kultury na lata 2017 i 2018. Dodał, że ma nadzieję, iż takie dofinansowanie jednostek spowoduje zaspokojenie ich potrzeb na wydatki bieżące.

Sawicki podał, że w kolejnym roku na finansowane założonych obecnie podwyżek ma być przeznaczone w sumie ok. 920 tys. zł. (PAP)

kat/ gma/