Zdaniem rzecznika organizacja przez Polskę wystawy Expo to "doskonała okazja do promocji polskiej marki na arenie międzynarodowej".

Bochenek wyjaśnił, że premier spotka się w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z przedstawicielami grupy ewaluacyjnej, która przed podjęciem ostatecznej decyzji o wyborze organizatora wystawy odwiedza państwa-kandydatów.

Rzecznik dodał, że przedstawiciele biura wystaw Expo przebywać będą w Polsce do 7 kwietnia. W tym czasie spotkają się też z pełnomocnikiem rządu ds. organizacji Expo wiceministrem rozwoju Jerzym Kwiecińskim, a także z partnerami społecznymi i przedstawicielami samorządu.

Wystawa w Łodzi miałaby się odbywać od 15 czerwca do 15 września 2022 r. Bochenek przypomniał, że tematem przewodnim polskiej wystawy ma być rewitalizacja miast jako warunek rozwoju aglomeracji na świecie.

Kandydaturę Łodzi w listopadzie ub.r. na sesji Światowego Biura Wystaw (BIE) w Paryżu zgłosił oficjalnie wicepremier, minister kultury Piotr Gliński. Mówił on wówczas, że byłaby to pierwsza wystawa Expo organizowana w Polsce. Jego zdaniem przyznanie przez BIE prawa do jej organizacji stanowiłoby dowód wysokiego prestiżu Polski.

Głosowanie w sprawie przyznania Łodzi prawa do organizacji Expo 2022 odbędzie się pod koniec 2017 r. Kluczowym zadaniem strony polskiej jest obecnie pozyskanie głosów 169 krajów członkowskich BIE. Do uzyskania tego prawa potrzebnych będzie 50 proc. głosów plus jeden. Promocja projektu zaczęła się w czerwcu br., gdy po raz pierwszy ogłoszono, że Łódź będzie ubiegać się o organizację International Expo.

Wystawa ma zostać zorganizowana na obszarze niemal 27 ha tzw. Nowego Centrum Łodzi (NCŁ) obejmującym tereny pokolejowe między ulicami: Kilińskiego i Kopcińskiego oraz Tuwima i Narutowicza. Samo NCŁ to największy program urbanistyczny i rewitalizacyjny w historii miasta, obejmujący ok. 100 ha w ścisłym centrum.

Na terenie NCŁ w grudniu ub.r. otwarto nowy, podziemny dworzec Łódź Fabryczna z węzłem multimodalnym. W jego sąsiedztwie znajduje się zrewitalizowana elektrociepłownia EC1, w której uruchomiono najnowocześniejsze w Polsce planetarium oraz Narodowe Centrum Kultury Filmowej.

Wyjątkowość Expo 2022 w Łodzi polegać ma na tym, że wystawa nie będzie budowana od podstaw na obrzeżach miasta, lecz powstanie w ścisłym jego centrum. Władze Łodzi zakładają, że tylko ok. 30 proc. obiektów wzniesionych na potrzeby Expo ma mieć charakter tymczasowy – większość pawilonów, apartamentów dla obsługi czy infrastruktury związanej z bezpieczeństwem i spędzaniem wolnego czasu po zakończeniu Expo stosunkowo niedużym kosztem ma być przekształcona na biura, mieszkania, punkty o charakterze usługowym czy handlowym. Ich komercjalizacją zajmie się specjalnie powołana spółka.

International Expo, czyli tzw. małe Expo, są organizowane co pięć lat między wystawami światowymi i mają tematykę ograniczoną do jednego konkretnego problemu. Najbliższe "małe Expo" odbędzie się latem 2017 r. w Astanie (Kazachstan). Jego temat to "Future Energy", czyli problematyka związana m.in. z pozyskiwaniem energii, globalnym ociepleniem i zmianami klimatu. (PAP)