Jak wyjaśnił radnym odpowiedzialny za inwestycje infrastrukturalne wicemarszałek województwa świętokrzyskiego Jan Maćkowiak (PO) nowy dokument z jednej strony ma zastąpić nieaktualny już program z lat 2007-2013, z drugiej zaś „jest warunkiem koniecznym by bez żadnych formalnych przeszkód można było sięgać po środki unijne zarówno z Programu Operacyjnego +Rozwój Polska Wschodnia+ jak i z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego”.

Dyrektor Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich (ŚZDW) Damian Urbanowski zwrócił uwagę w rozmowie z PAP, że choć tytuł dokumentu zamyka się w czasie bieżącej perspektywy finansowej UE (2014-2020), to w pewnym zakresie wykracza ponad wskazany okres. Powód jest prozaiczny – potrzeby inwestycyjne wykraczają ponad dostępną pulę środków.

„Mówiąc tylko i wyłącznie o inwestycjach drogowych to jest wartość około 1,6 -1,8 mld złotych. Natomiast środki, które możemy wykorzystać jeżeli chodzi o RPO, jest to 106 mln euro (ok. 450 mln zł) plus szacowany wkład własny 550-700 mln, natomiast z programu Polska Wschodnia to są 2 mld zł ale do podziału między pięć województw i pięć miast czyli dziesięciu beneficjentów” – powiedział PAP Urbanowski.

Już wiadomo, że zgodnie z założeniami Programu Operacyjnego „Rozwój Polski Wschodniej” inwestycje drogowe realizowane z tej puli środków unijnych ograniczone zostaną, w przypadku woj. świętokrzyskiego do Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego obejmującego swym zasięgiem gminy bezpośrednio przylegające do miasta Kielce oraz gm. Strawczyn i gm. Chmielnik. Pozostałe obszary regionu mogą liczyć na wsparcie z RPO.

Wśród najważniejszych celów polityki inwestycyjnej w infrastrukturę dokument wymienia m.in. poprawę powiązań komunikacyjnych kieleckiego węzła transportowego z głównymi węzłami i korytarzami transportowymi kraju, wyprowadzenie ruchu tranzytowego z obszarów zurbanizowanych a także inwestycje w ramach sieci drogowych małych miast.

Oprócz remontów i rozbudowy zakłada także tworzenie nowych odcinków dróg, głównie w obwodnic. W planach znalazły się układy obwodnicowe m.in. dla Staszowa, Włoszczowy oraz Kazimierzy Wielkiej.

Zgodnie z programem inwestycje nie ominą także szlaków kolejowych. Łącznie w regionie istnieje dziesięć linii o łącznej długości prawie 700 km. Dyrektor Departamentu Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego Wojciech Siporski wśród kluczowych inwestycji wymienił m.in. budowę łącznicy kolejowej Czarnca - Włoszczowa Północ pozwalającą na połączenie linii Kielce – Częstochowa z Centralną Magistralą Kolejową (CMK).

Umożliwiłoby to wyznaczenie nowej trasy kolejowej dla relacji Kielce – Warszawa, a tym samym skrócenie czasu podróży między tymi miastami. Wartość inwestycji oszacowano na 42,8 mln zł.

Przyjęty w piątek program zakłada także m.in. prace na linii kolejowej nr 8 Skarżysko-Kamienna – Kielce – Kozłów, na linii w kierunku Częstochowy Kielce – Żelisławice, nr 25 Skarżysko – Sandomierz, przejście pod torami w Skarżysku - Kamiennej a także inwestycje w przystanki i dworce.

Przez województwo świętokrzyskie przebiega łącznie ponad 13,5 tys. km dróg o twardej nawierzchni, z czego 754 km to drogi krajowe a 1075 km – wojewódzkie. Na kolejowej mapie regionu istnieje 10 linii o łącznej długości 696 km z czego ponad połowa stanowią linie znaczenia państwowego. (PAP)