"Żeby przełamywać bariery, potrzebna jest nie tylko infrastruktura, ale także kompetencje. Drugi etap, który przed nami w oparciu o środki Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa będzie oparty także o współpracę samorządu z lokalnymi społecznościami. (...) W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa w tej trzeciej osi mamy ponad 140 mln euro (...) na najbliższe lata. Znaczną część będziemy kierować (...) rozszerzając umiejętności i zainteresowania nie tylko tych obywateli, którzy są po 50" - powiedział minister administracji i cyfryzacji Andrzej Halicki podczas wtorkowej uroczystości wręczenia nagród za najciekawsze inicjatywy współdziałania Latarników Polski Cyfrowej z samorządami lokalnymi w zakresie lokalnych programów edukacji cyfrowej pokolenia 50+.

Według szacunków MAC w Polsce około 13 mln obywateli jest wykluczonych cyfrowo. Z badań Diagnozy społecznej 2013 wynika, że wśród osób w wieku 65 i więcej lat z sieci korzysta 14 proc., podczas gdy np. w grupie 16-24 lata - 97 proc.

Latarnicy Polski Cyfrowej to lokalni animatorzy, których zadaniem jest zachęcanie przedstawicieli pokolenia 50+ do zrobienia pierwszego kroku w internecie. Jak mówił min. Halicki, jest już ich w tej chwili prawie 3 tys. Działania Latarników realizowane są z wykorzystaniem publicznych punktów dostępu do internetu – w bibliotekach, remizach OSP, telecentrach i innych. W ramach programu przeszkolono ponad 300 tys. osób.

Jak podkreślał partner konkursu, prezes Stowarzyszenia Miasta w Internecie, Krzysztof Głomb "możliwość stworzenia Latarni Polski Cyfrowej w trzech polskich miejscowościach będzie pewnym pilotażem" przed rozdziałem kolejnych środków.

"Tych pieniędzy jest dużo, ale jednocześnie mało. Podczas spotkania grupy ds. trzeciej osi POPC obliczyliśmy, że na jedną osobę wykluczoną cyfrowo w Polsce przypada 18 zł na osiem lat" - powiedział Głomb, podkreślając, że kształcenie ludzi starszych wymaga specyficznego podejścia.

"Często o tym zapominamy, w naszych programach obejmujących całą Polskę, że pedagogika - czyli kształcenie ludzi młodych - ma zasadniczo różne zasady od andragogiki (czyli kształcenia dorosłych)" - zaznaczył Głomb.

Laureatami konkursu zostali: Urząd Miasta Zielonka, Urząd Miasta i Gminy w Staszowie oraz Gmina Miejska w Chodzieży, którym przyznano granty w wysokości 30 tys. zł. na rzecz realizacji działań zaplanowanych i zgłoszonych w Programie. (PAP)

mww/ son/