Obowiązek prowadzenia wizyjnego systemu kontroli miejsc magazynowania lub składowania odpadów został wprowadzony nowym art. 25 ust. 6a ustawy o odpadach. Ma ułatwić nadzór nad gospodarowaniem odpadami i pomóc ustalić przyczynę czy sprawców zjawisk takich jak pożary.

Cała powierzchnia plus stop-klatka

Zgodnie z projektem rozporządzenia w sprawie wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów instalacja powinna umożliwiać zarejestrowanie obrazu całej powierzchni składowiska z drogami dojazdowymi i pasem otaczającym o szerokości 15 metrów. Powinna też pozwalać na identyfikację osób w sposób ciągły przez całą dobę.

Urządzenia mają też umożliwiać wykorzystanie zapisu sygnału wizyjnego do jego odtworzenia z zastosowaniem tzw. stop-klatki, wykonanie kopii i pobieranie zapisu w formie elektronicznej oraz określenie czasu i miejsca zarejestrowanych zdarzeń.

Do rejestracji obrazu mają być stosowane kamery stacjonarne typu dzień-noc dostrajające się automatycznie do panującego oświetlenia. Obraz wysyłany z kamer ma być utrwalany w urządzeniu rejestrującym w niezmienionej postaci.

 Czytaj też komentarz praktyczny: Składowanie odpadów

Przechowywanie elektroniczne

Wizyjny system kontroli powinien być prowadzony w taki sposób, aby umożliwić podgląd obrazu na żywo miejsca magazynowania lub składowania odpadów pracownikom wojewódzkiego inspektoratu ochrony środowiska. Utrwalenie obrazu powinno odbywać się zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

Utrwalony obraz przechowywany ma być elektronicznym nośniku informacji. W przypadku wystąpienia zdarzenia , np. pożaru będzie istniał obowiązek wykonania kopii zapasowej zapisu obrazu. Wraz z metryką informacyjną ma być ona przechowywana do czasu, gdy zostanie zabezpieczona jako dowód w postępowaniu, nie krócej jednak niż 90 dni od dnia rejestracji obrazu.

Rozporządzenie przewiduje sposób przechowywania nośnika – ma być on złożony w pomieszczeniu zapewniającym utrzymanie temperatury od 18°C do 22°C oraz wilgotności względnej od 40 do 50 proc.

Teren magazynowania lub składowania odpadów, na którym będzie prowadzony wizyjny system kontroli, powinien być oznaczony informacją o nagrywaniu.

Obowiązki gminy

Jeżeli składowisko jest własnością gminy, będzie ona zobowiązana do prowadzenia wizyjnego sytemu kontroli miejsca magazynowania i składowania odpadów zgodnie z wymaganiami rozporządzenia. Koszty będą uzależnione od powierzchni gromadzonych odpadów oraz udziału gminy w prowadzeniu działalności związanej z gospodarką odpadami.

Projektowane rozporządzenie ma wejść w życie po upływie 6 miesięcy od ogłoszenia ustawy, tj. 22 lutego 2019 r. Posiadacze odpadów będą musieli niezwłocznie dostosować się do tych przepisów.

Czytaj też: RPO: Gmin nie stać na walkę z nielegalnymi wysypiskami

Koszty instalacji

Jak wynika z oceny skutków regulacji rozporządzenia, koszty zestawu 8 kamer z akcesoriami i montażem mieszczą się w przedziale od 3 000 do 10 000 zł brutto. Koszty zestawu 16 kamer z akcesoriami i z montażem to koszt od 6 000 zł do 18 000 zł brutto.

W każdym przypadku koszty uzależnione będą od liczby potrzebnych urządzeń i ich montażu, warunków panujących w miejscu magazynowania odpadów. Ze względu na te uwarunkowania koszty zainstalowania wizyjnego systemu kontroli ogólne koszty mogą być wyższe.

W uzasadnieniu projektu wspomniano też, że część podmiotów niezależnie od wymagań wprowadzanych w rozporządzeniu z różnych przyczyn prowadzi już wizyjny system kontroli.


Monitoring poprawi sytuację

Michał Paca, ekspert branży gospodarki odpadami, uważa, że wprowadzenie monitoringu poprawi sytuację, ale jeśli ktoś będzie chciał podpalić, to znajdzie na to sposób. Jak podkreślił, monitoring wizyjny nigdy nie był obowiązkowy w zakładach zajmujących się przechowywaniem odpadów. – Znam trzy instalacje, które na swoich składowiskach w Polsce miały monitoring i są to prywatne zakłady – dodał. Zaznaczył, że obowiązkowy wizyjny system kontroli dotyczy wszystkich instalacji, przede wszystkim placów magazynowych.

Zobacz też szkolenie online: Pakiet odpadowy czyli omówienie najważniejszych zmian

Wprowadzenie nowych obowiązków w zakresie prowadzenia wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania odpadów jest następstwem procederów niewłaściwego zagospodarowania odpadów i pożarów składowisk, zwłaszcza w maju 2018 r.