Jak powiedział w czwartek na konferencji prasowej w Rzeszowie zastępca dyrektora wydziału pozyskiwania funduszy Paweł Potyrański, obecnie przygotowywana jest dokumentacja aplikacyjna, która będzie złożona do końca br. do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

„W związku z przygotowaniem tej dokumentacji pojawiła się potrzeba zaktualizowania tzw. modelu ruchu. W tym celu konieczne jest przeprowadzenie badań ankietowych, które powiedzą nam m.in., jakie jest natężenie ruchu w mieście i czego od komunikacji miejskiej oczekują jej użytkownicy” - dodał.

Badania będą prowadzone m.in. w domach oraz na przystankach na terenie całego miasta. Wykona je konsorcjum firm Invest Consulting i Collect Consulting.

Jak zaznaczył na konferencji dyrektor tej drugiej firmy Mariusz Bryła, badania rozpoczną się w poniedziałek i potrwają do końca listopada br. „Badania mają dać odpowiedź, czym się mieszkańcy kierują, wybierając te, a nie inne środki transportu. Ale również powiedzą nam, co należy zrobić, aby te zachowania komunikacyjne zmieniły się na rzecz transportu publicznego” - dodał.

Ankieta będzie składała się z kilku elementów, m.in. z oceny dotychczasowego systemu transportu, w tym rowerowego, jak i oczekiwań mieszkańców co do kolejnych inwestycji w tym zakresie.

Ankieterzy mają zamiar przepytać 5,6 tys. mieszkańców Rzeszowa w ich domach oraz 1 tys. na przystankach komunikacji miejskiej.

Jak wyjaśnił Bryła, to drugie badanie ma pokazać, jakich zmian oczekują osoby, które na co dzień korzystają z komunikacji miejskiej. „Czy bardziej chcą, aby kupować nowe autobusy, czy może domagają się większej ilości buspasów. O opinię będziemy pytać też rowerzystów, którzy wskażą np., gdzie brakuje ścieżek rowerowych” - powiedział.

Konsorcjum firm będzie badać również natężenie ruchu na rzeszowskich skrzyżowaniach oraz liczbę osób, które korzystają z komunikacji.

Jak podkreślił wiceprezydent Rzeszowa Marek Ustrobiński, przygotowanie w sumie trzech projektów o wartości ok. 500 mln zł to kolejny krok do poprawy transportu publicznego w stolicy Podkarpacia.

Ustrobiński przypomniał, że w ramach zakończonej perspektywy unijnej udało się miastu zrealizować wiele inwestycji z dofinansowaniem z budżetu UE. Wymienił m.in. budowę nowego mostu przez Wisłok czy zakup 80 autobusów. „Kolejna perspektywa to kolejne zadania i wyzwania. Czeka nas kolejne pracowite siedem lat” - powiedział.

Odnosząc się do badań Ustrobiński zaznaczył, że pozwolą one dopasować inwestycje do oczekiwań mieszkańców.

„Dzięki tym badaniom będziemy mogli podejmować właściwe decyzje odnośnie rozbudowy układu transportowego. Ciągle próbujemy zbudować taki transport miejski, żeby zachęcać mieszkańców do zmiany ich nawyków i przesiadania się do komunikacji publicznej” - podkreślił wiceprezydent Rzeszowa.

W sumie trzy projekty, które złożyć ma samorząd Rzeszowa do dofinansowania z programu Polska Wschodnia, zakładają m.in. przebudowę skrzyżowań, budowę sygnalizacji świetlnych, pętli autobusowych, zakup ekologicznych autobusów, m.in. elektrycznych i hybrydowych. Planowany jest również zakup m.in. biletomatów, tablic informacyjnych i rozwój e-biletu.

Ustrobiński zaznaczył, że szczegóły projektów, np. dotyczące liczby nowych autobusów, będą znane po przeprowadzeniu badań. „Wszystkie te inwestycje robimy po to, aby spełnić oczekiwania mieszkańców, aby ten transport miejski był jak najbardziej uszyty na potrzeby mieszkańców” - tłumaczył wiceprezydent. (PAP)