Jak powiedziała podczas konferencji prasowej wiceprezydent Wrocławia Anna Szarycz, rzecznik będzie koordynował wszystkie działania samorządu ukierunkowane na wsparcie i rozwój wrocławskich rodzin.

„Dotychczas w polskich realiach wsparcie dla rodziny jest kojarzone wyłącznie z sytuacją kryzysową czy patologiczną. Chcemy, by powołany rzecznik działał na rzecz zdecydowanej większości tych rodzin, które nie są dysfunkcyjne” - dodała Szarycz.

Na funkcję rzecznika ds. rodziny powołano dyrektora samorządowego Centrum Informacji i Rozwoju Społecznego Dariusza Szrejdera, który w ramach tej jednostki zajmował się tą problematyką.

Za jedno z najważniejszych zadań rzecznik uważa poradnictwo – zarówno indywidualne jak i grupowe.

„Współczesna, miejska rodzina się zmienia. Przestaje być wielopokoleniowa, a młodym rodzicom często brakuje wsparcia i wiedzy, związanej z funkcjonowaniem rodziny, wykonywaniem obowiązków rodzinnych, analizowaniem jej sytuacji” - dodał Szrejder.

Za kolejny istotny punkt uznano diagnozowanie potrzeb rodziny i pośrednictwo w ich realizowaniu. Rzecznik chce koordynować m.in. współpracę władz samorządowych, organizacji pozarządowych i społecznych, inicjować rozwiązania organizacyjne oraz zmiany lokalnego prawa.

Chodzi m.in. o promowanie i prowadzenie warsztatów dla dzieci, rodziców, akcji społecznych i edukacyjnych w ramach opracowanego Wrocławskiego Zintegrowanego Programu Działań na Rzecz Wspierania i Rozwoju Rodziny.

„Nie zapominamy, że rodzina to także seniorzy. Dlatego włączamy w te działania także organizacje i środowiska seniorskie” - dodał rzecznik.

Samorząd Wrocławia jako pierwszy w Polsce wprowadził już w 2005 r. tzw. kartę na rzecz rodzin wielodzietnych pt. „2+3 i jeszcze więcej”. Umożliwiała ona korzystanie z wielu zniżek dla rodzin wielodzietnych przy korzystaniu z oferty kulturalnej i sportowej i była pionierską propozycją, która naśladowały inne samorządy. Obecnie w parlamencie trwają prace legislacyjne nad podobnymi rozwiązaniami w skali kraju nazwane kartą dużej rodziny. (PAP)