Oba banki – mające służyć aktywizowaniu współpracy mieszkańców w codziennych sprawach – koordynuje miejscowa fundacja Klub Kontra. Od wiosny rozwija ona działalność stałego punktu informacji, m.in. dla zainteresowanych składaniem wniosków o dofinansowanie projektów związanych z rewitalizacją Bytomia.

Banki oraz punkt to niektóre elementy bytomskiego pilotażowego projektu rewitalizacji, koordynowanego przez Ministerstwo Rozwoju. Chodzi o wypracowanie modelowych działań, będących swego rodzaju testem na rozwiązanie problemów występujących na obszarach zdegradowanych.

O uruchomieniu banków poinformował w poniedziałek bytomski samorząd. Bank wzajemnych usług sąsiedzkich dotyczy wymiany usług wyłącznie między osobami fizycznymi, natomiast bank wolontariatu adresowany jest do osób chcących pracować na rzecz konkretnej instytucji, która w myśl przepisów może korzystać z pracy wolontariuszy (np. organizacja pozarządowa).

"Na początek postawiliśmy na wzajemną pomoc sąsiedzką, a więc działanie w obrębie swojego miejsca zamieszkania" - powiedziała Klaudia Marcisz z Klubu Kontra. Jak zaznaczyła, taki bank, choć w nieoficjalnej formie, działa już wśród bytomian; usług do wymiany nie brakuje, pozostaje jedynie kwestia zachęcenia ludzi do skorzystania z tej propozycji.

"Mamy świadomość, że początki mogą być trudne ze względu na brak zaufania, lęk przed otwarciem drzwi sąsiadowi czy wolontariuszowi. Jesteśmy jednak dobrej myśli" - oceniła Marcisz.

Aby zgłosić swoje usługi i potrzeby w ramach banku wolontariatu i pomocy sąsiedzkiej, należy wypełnić specjalny formularz i określić swoje potrzeby i możliwości pomocy. Katalog działań jest duży, począwszy od pomocy w zakupach poprzez wspólne spędzanie czasu, korepetycje czy pomoc w zorganizowaniu imprezy rodzinnej, po drobne remonty.

By zachęcić mieszkańców do udziału w projekcie, organizowane są spotkania, na których promowane są obydwie inicjatywy. Do dyspozycji mieszkańców są również punkt informacyjny w bytomskim Teatrze Rozbark, działający cztery godziny dziennie przez pięć dni w tygodniu, a także dostępny praktycznie przez cały tydzień telefon komórkowy 506 402 929.

Utworzenie obu banków realizowane będzie do grudnia br. w ramach miejskiego zamówienia na: "Prowadzenie w 2017 r. stałego punktu informacyjnego dla obszaru rewitalizacji oraz działań doradczych i szkoleniowych dla interesariuszy rewitalizacji".

Od lipca natomiast w Bytomiu odbywają się warsztaty zmierzające do zaplanowania – razem z mieszkańcami – przestrzeni w kwartałach pilotażu rewitalizacji. Działania te prowadzą wyłonione w koordynowanych przez miasto przetargach: Stowarzyszenie Towarzystwo Urbanistów Polskich, Fundacja Napraw Sobie Miasto oraz firma Centrum Doradztwa Strategicznego.

Posługują się one wymyśloną w Wielkiej Brytanii metodą "Planning for real". Mieszkańcy są w niej zapraszani do dyskusji, jak żyje się im na danym terenie (stosunkowo niewielkim; po kilka kwartałów) i pytani, co zrobić, by poprawić jakość ich życia. Samorząd chciałby, aby w każdej lokalizacji wyłonił się lokalny lider, który będzie koordynował realizację pomysłów wypracowanych podczas warsztatów.

Przedsięwzięcia te – banki, punkt i warsztaty - to elementy pilotażowego projektu rewitalizacji, koordynowanego przez Ministerstwo Rozwoju. Bytom został nim objęty w 2015 r., wraz z Łodzią i Wałbrzychem. W założeniach wypracowane przez te samorządy tzw. dobre praktyki rewitalizacyjne będzie można zastosować w innych polskich miastach.

Zgłoszony pod kątem ministerialnego pilotażu bytomski projekt pod nazwą "Bytom Odnowa – innowacyjne projekty mieszkaniowe i rozwój inicjatyw społecznych” składa się z czterech modułów.

Pierwszy to przyjęty już „Gminny Program Rewitalizacji. Bytom. 2020+”; drugi obejmuje wzmocnienie zdolności instytucjonalnej miasta do przeprowadzenia działań rewitalizacyjnych, trzeci – wypracowanie bytomskiego modelu dostępnego mieszkalnictwa, a czwarty – właśnie rozwój inicjatyw społecznych.

Wypracowywanie modelowych działań w ramach pilotażu rewitalizacji miasto powinno zakończyć do końca 2018 r. Później Bytom przygotuje raport, który trafi do opracowywanej przez ministerstwo internetowej platformy Centrum Wiedzy o Rewitalizacji.(PAP)