Wybory do rad osiedlowych, jako organów doradczych samorządu, odbyły się w Białymstoku po raz pierwszy od 2005 roku. Głosowano na tych osiedlach, gdzie nie tylko udało się zarejestrować odpowiednią liczbę kandydatów, ale gdzie wcześniej wniosek o powołanie rady podpisało co najmniej 3 proc. mieszkańców osiedla uprawnionych do głosowania.

I takich osiedli było szesnaście, o piętnaście miejsc w każdej z rad ubiegało się w sumie ponad trzystu kandydatów. Na każdym z osiedli działa w niedzielę tylko jedna komisja wyborcza, głosować można było od godz. 8.00 do 20.00, oddając głos na jedną osobę z listy zarejestrowanych kandydatów.

Do ważności wyborów trzeba było udziału w głosowaniu co najmniej 3 proc. mieszkańców uprawnionych do głosowania. Jak poinformował PAP przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej w Białymstoku Zbigniew Brożek, na pięciu osiedlach tej frekwencji nie udało się uzyskać. Na jedenastu rady powstały; najwyższa frekwencja to 12,72 proc.

Przywrócenie rad osiedlowych w Białymstoku to pomysł radnych PiS, którzy jeszcze w 2015 roku przygotowali projekt uchwały określającej zasady i tryb przeprowadzenia wyborów do rad. Mają one spełniać rolę doradczą; nie posiadają własnego budżetu, a ich kadencja skończy się wraz z końcem kadencji rady miasta.

Do ich zadań będzie należało m.in. reprezentowanie interesów mieszkańców osiedla, zgłaszanie projektów uchwał i stanowisk radzie miasta, zgłaszanie propozycji inwestycyjnych, współpraca z władzami miasta przy organizacji imprez kulturalnych i sportowych, a także wspieranie społecznych inicjatyw mieszkańców.

Radni PiS chcą też, by docelowo rady osiedlowe miały również wpływ na budżet obywatelski, tzn. część tego budżetu mogłaby być przeznaczana tylko na propozycje inwestycji zgłaszane przez te gremia.

Ostatnie wybory do rad osiedli w Białymstoku miały miejsce w 2005 roku (rady skończyły działalność rok później, wraz z zakończeniem kadencji samorządu). Obowiązywał wówczas 5-procentowy próg frekwencyjny. W głosowaniu przeprowadzonym na 23 osiedlach, tylko na 7 osiedlach udało się ten próg przekroczyć i rady wybrać.

Od 2006 roku Rada Miasta Białystok nie podejmowała uchwał o wyborach do rad osiedli. (PAP)