Porozumienie w sprawie współpracy, która ma usprawnić proces pozyskiwania funduszy z Regionalnego Programu Operacyjnego na inwestycję, podpisali w piątek przedstawiciele PKP Polskich Linii Kolejowych i samorządu warmińsko-mazurskiego. Z RPO Woj. Warmińsko-Mazurskiego ma być pokrytych ponad 80 proc. kosztów przebudowy linii kolejowej.

"Infrastruktura transportowa, drogowa i kolejowa, jest niezwykle istotna w regionie tak rozległym jak Warmia i Mazury. Jej jakość podnosi bezpieczeństwo i komfort życia mieszkańców regionu i gości. Ma także bezpośredni wpływ na rynek pracy oraz na nasz rozwój gospodarczy i turystyczny. W regionalnym programie przeznaczyliśmy na ten cel blisko 800 mln zł. To kolejne środki do zainwestowania w ramach nowego regionalnego programu, co dowodzi, że jego realizacja istotnie przyspiesza"- powiedział marszałek województwa warmińsko-mazurskiego Gustaw Marek Brzezin.

W poprzednich latach modernizacja kolei objęła linie na obrzeżach województwa, znacząco poprawiając podróże koleją w regionie. Mieszkańcy Warmii i Mazur będą mogli korzystać z krótszych podróży m.in. z Olsztyna do Ełku, Korsz, Braniewa i Działdowa.

"Realizacja projektu, wpisuje się w rozwój i usprawnienie sieci kolejowej na terenie Warmii i Mazur. Po wykonaniu prac będzie lepsza podróż z Gutkowa do Braniewa i sprawniejszy dojazd do granicy (z obwodem kaliningradzkim - PAP). PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na terenie województwa warmińsko-mazurskiego w najbliższych latach zgodnie z Krajowym Programem Kolejowym planują 7 projektów o łącznej wartości ponad 2,3 mld zł. Na liście podstawowej jest 5 projektów za ponad 1,5 mld zł" - podkreślił prezes PKP Polskich Linii Kolejowych Ireneusz Merchel.

W 2019 roku PKP PLK planują rozpoczęcie prac na prawie 90-km odcinku linii łączącej Gutkowo z granicą państwa. Przebudowa skróci podróż trwającą obecnie z 1 godziny i 50 min o 30 minut i zapewni szybki oraz sprawny przejazd pociągów pasażerskich z prędkością 100 km/h, a także ułatwi przejazd pociągów towarowych.

PKP PLK planują także przebudowę peronów na stacjach i przystankach. Będą wygodniejsze i dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wyremontowanych będzie 190 obiektów inżynieryjnych: mostów, wiaduktów i przepustów. Na 50 przejazdach kolejowo-drogowych wzrośnie poziom bezpieczeństwa. Zlikwidowane zostaną też punktowe ograniczenia prędkości. Projekt przebudowy linii Gutkowo - Braniewo został wpisany do Krajowego Programu Kolejowego.

Szacowany koszt prac to 231 mln zł, dofinansowanie unijne wyniesie 44 mln euro. Obecnie opracowywane jest studium wykonalności, które określi szczegółowy zakres prac. (PAP)

ali/ amac/